logo

Søk

TØI i Media

 • Stadig større og tyngre biler kan gjøre trafikken farligere

  19.01.2018

  Sannsynligheten for å bli drept eller hardt skadd i en trafikkulykke er om lag 40 prosent lavere om du kjører en ny bil, sammenliknet med en bil som er ti år gammel. Men nye biler er oftere tyngre, og dermed farligere for andre trafikanter.

 • Hulda Gunnlaugsdottir ønskes til lykke som Direktør for Helgelandssykehuset HF

  18.01.2018

  Hun går inn i arbeidet som 3.direktør for -nytt stort Helgelandssykehus-, etter at 2 foregående direktører har etterlatt seg en historie om arbeid for felles sykehus på Helgeland som de fleste vil ha ulike oppfatninger av.

 • Diesel er fremdeles greit

  18.01.2018

  Fra å være det anbefalte alternativet for klimaet, har dieselbilen endt opp med å bli uglesett, særlig i byområdene. Men diesel er fremdeles greit, det er bare avhengig av hvor du bor.

 • Påmeldingen til Kandidattreffet 2018 har åpnet

  17.01.2018

  januar 17, 2018 Påmeldingen til Kandidattreffet 2018 har startet Påmeldingen til Kandidattreffet 2018 har nå startet. Kandidattreffet finner sted på KS Agenda fredag 2. mars fra kl. 09:30 - 16:00.

 • Tidligere nettavis-gründer lager printmagasin for VG

  17.01.2018

  - Et paradoks å satse på papirmedier i 2017, sier Ole Henrik Nissen-Lie. På slutten av 90-tallet lanserte Ole Henrik Nissen-Lie nettavisen Propaganda, en aktør som konkurrerte iherdig med blant andre Kampanje.

 • Ny regjeringsplattform: Mye bra og noe krevende for trafikksikkerheten

  16.01.2018

  Regjeringen vil satse på trygge veier for kjørende, syklende og gående, i tillegg til holdningsarbeid.

 • Bildeling og framtidige mobilitetsløsninger - Samferdsel

  15.01.2018

  Bildeling er blitt mer aktuelt de seinere år. Bildeling betyr at flere personer/hushold deler et antall biler som eies av et foretak eller av andre privatpersoner.

 • Nominerer 84 forskere til FNs klimapanel

  15.01.2018

  Miljødirektoratet har nominert 84 forskere og eksperter fra norske institusjoner som kandidater til arbeidet med FNs klimapanels sjette hovedrapport. Rapporten skal publiseres i 2021-2022.

 • Søndagshandel har liten effekt på klimagassutslipp

  15.01.2018

  Foto: Shutterstock Et utvalg nedsatt av Kulturdepartementet har arbeidet med å legge grunnlaget for en beslutning om det skal åpnes for en ordning med søndagsåpen detaljvarehandel.

 • En ny bil er 40 prosent sikrere enn en 10 år gammel bil

  15.01.2018

  Større og tyngre biler er sikrere enn små lette biler. Dette kommer fram i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt der man har oppsummert norsk og internasjonal forskning på området.

 • Derfor måtte Elbilforeningen lage eget parkeringskart for Norge

  13.01.2018

  Store variasjoner i kommunenes regime gjør at Norsk elbilforening har laget sin egen plan over gratisplasser.

 • Kompakte byer gir redusert energibruk

  13.01.2018

  Fortetting av etablerte byområder og tettsteder, samt å bygge ut områder som gir innbyggerne tilgang til naturopplevelser i nærmiljøet, bidrar til redusert energiforbruk til transport. Omtrent 54 prosent av verdens befolkning bor i byområder.

 • Rungende ja til lastebiler i kollektivfelt

  12.01.2018

  Hvis alt går etter planen kan Østfold få landets første prøveordning hvor lastebiler får anledning til å benytte kollektivfelt. - Kommunen, næringslivet og politikerne er enige.

 • Flere tas for ruskjøring

  12.01.2018

  Til tross for positiv utvikling av ulykkestallene i trafikken, viser helt andre tall at stadig flere kjører bil i ruspåvirket tilstand.

 • Gode, brukbare, dårlige og elendige klimastrategier - Samferdsel

  11.01.2018

  Klimagassutslippene fra transport kan reduseres på mer eller mindre kostbare måter. Det minst aktuelle er reduksjon i folkemengde, inntekt eller mobilitet. Overføring til andre og/eller større transportmidler er litt mindre smertefullt.

 • Vibrasjonsstandard er revidert

  11.01.2018

  Norsk standard for måling av vibrasjoner i bygninger fra landbasert samferdsel er revidert og utgitt i ny utgave. - Tog, t-bane, sporvogn og tunge kjøretøy er de vanligste kildene til sjenerende vibrasjoner, spesielt i boliger.

 • Trafikksikkerhetsprisen 2017

  10.01.2018

  Læringssenteret i Ringebu er tildelt trafikksikkerhetsprisen i Oppland for 2017. Gunnar Tore Stenseng, leder i Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, delte ut trafikksikkerhetsprisen for 2017 til Ringebu læringssenter.

 • Skogssykling utgjør 15 prosent av all sykling

  10.01.2018

  Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Menn sykler noe mer i skogen og i terrenget enn kvinner.

 • Tromsø har en forholdvis lav sykkelandel, og en høy andel bilbrukere

  09.01.2018

  En ny rapport er skrevet som del av samarbeidsprosjektet Sykkeltelledugnaden. Sykkelvaner i Tromsø er kartlagt ved hjelp av data fra den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen (2013/14), en spørreundersøkelse om sykling, og en app for reisekartlegging.

 • Vil gi deg 5000 kroner til elsykkel

  09.01.2018

  Sondre Båtstrand (MDG) vil at kommunen skal sponse bergensere som kjøper elsykkel. Frps Tor Woldseth mener han er ute og sykler. - Vi må gjøre noe for å få flere til å sykle i Bergen.

 • Are Wormnes 1951-2018 - Samferdsel

  08.01.2018

  Tweets by @SamferdselTOI Are Wormnes, sensommeren 2013. Foto: FD Are Wormnes, en respektert journalist som de siste årene av karrieren var redaktør i Samferdsel, døde torsdag 4. januar, et knapt år etter at legene ga ham en ikke pen diagnose.

 • Notiser

  06.01.2018

  Flere unge tar lappen I flere år var andelen 18-åringer som tar førerkort synkende, det har snudd. - Årsakene er nok flere, men nå er det flere muligheter for å disponere bil uten å eie den.

 • Nedgangen i trafikkdrepte De vil ha 0 alvorlige trafikkulykker - men myndighetene kan bare forklare 30 prosent av ulykkesnedgangen

  05.01.2018

  106 personer døde i trafikken i fjor, viser tall Vegdirektoratet la frem denne uken. Det er det laveste tallet på 70 år og en nedgang på 69 prosent fra år 2000, da 341 mennesker omkom i trafikken. Hva forklarer denne nedgangen?

 • Får pris for pionerarbeid

  05.01.2018

  Eit eige læringsopplegg har resultert i tryggare trafikantar og læringssenteret i Ringebu får nå fylkets trafikksikkerheitspris, for det som blir kalla pionerarbeid ved Ringebu læringssenter.

 • Norske plananalyser kan bli mer systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare

  04.01.2018

  I rapporten diskuterer forskere hvordan plananalyser kan bli mer systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare.

 • Argumentasjonskraften til planleggere er styrket

  04.01.2018

  Foto: Jakapong Paoprapat / Shutterstock Det finnes klare politiske målsettinger om å redusere utslipp av klimagasser fra transport og relativt god kunnskap om hva slags areal- og transportsystemutvikling som bidrar til å redusere

 • Skal lyse opp for 75 millioner kroner

  04.01.2018

  TRAFIKKSIKKERHET: Ved å skifte fra gule til hvite LED-lys skal ulykkesfaren i gangfelt reduseres betydelig. Totalt skal 200 gangfelt få ny belysning, i tillegg til andre ubedringer som har til hensikt å gjøre fotgjengerne mer synlige.

 • Er vi i rute mot nullutslipp? - Samferdsel

  03.01.2018

  Elektrifisering av kjøretøyparken i Norge går i rekordraskt tempo målt mot hva som skjer internasjonalt, fastslår Lasse Fridstrøm i denne artikkelen, men «neppe raskt nok til at de hårete målene kan nås».

 • Bedre gatelys i gangfelt redder liv

  03.01.2018

  Forskjellen på det vanlige gule lyset og det hvite LED-lyset er så stor at ulykkesfaren i gangfelt reduseres dramatisk. De neste fire årene skal verstingfylket Rogaland få intensiv gatebelysning i 200 gangfelt.

 • Fleire tastar på mobilen i bilen

  03.01.2018

  Utrykkingspolitiet ser ein tendens til at fleire tastar på mobilen medan dei køyrer bil. - Det er større risiko ved å bruke mobilen på den måten, seier Terje Oksnes i UP.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS