Hvordan kan lastebilbransjen bidra til færre ulykker og reduserte utslipp?

Seminar om økonomisk kjøring, energiledelse og trafikksikkerhet torsdag 24. juni 2021

Om seminaret

Hvordan kan lastebilbedrifter legge til rette for at sjåførene kjører økonomisk? Og kan dette føre til at man sparer penger, reduserer utslipp og får færre ulykker?

Flere lastebilbedrifter har i de senere årene satt inn tiltak for å spare drivstoff, blant annet med bistand fra Norges Lastebileier-Forbund og støtte fra Enova.

I dette seminaret presenterte vi resultatene fra en ny studie som sammenlikner 17 transportbedrifter som i varierende har grad implementert tiltak rettet mot økonomisk kjøring og energiledelse; og som dermed ligger på forskjellige nivåer på Miljøstigen. Vi så på sammenhengen mellom omfanget av tiltak, og effekter på økonomi, utslipp, trafikksikkerhet og sjåførtrivsel. Studien er finansiert av Statens vegvesen.

Program

Bakgrunnen for prosjektet Arvid Mytting, Statens vegvesen

NLF sitt arbeid med økonomisk kjøring og energiledelse Jens Olaf Rud, Norges Lastebileier-Forbund

Presentasjon av ny rapport Tor-Olav Nævestad, Transportøkonomisk institutt

Enovas program for energiledelse i transport Marie Tranaas Skjærvik, Enova

Resultater fra Limco-prosjektet Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt

Synspunkter på økonomisk kjøring og trafikksikkerhet i godstransport Torstein Ottem, Ottem Transport AS og Arild Gjermundsen, IF

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger