logo

Søk

Du er her

Siste nytt

 • Lite promillekjøring blant tungbilførere

  Promillekjøring er et stort problem i trafikken, men ikke blant lastebilsjåfører viser en ny undersøkelse. Av 2836 tungbilførere som ble kontrollert av Utrykingspolitiet våren 2009, hadde bare én fører promille over 0,2.

 • Stadig større oppslutning om lav promillegrense

  Promillegrensen på 0,2 får stadig større aksept i befolkningen. Mens det i 2002 var 53 prosent som mente grensen burde endres tilbake til 0,5, var denne andelen sunket til 27 prosent i 2008, viser en undersøkelse utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen.

 • Tallfesting viktig for helhetlig sikkerhetssatsing

  Et tallfestet mål for sikkerhetsambisjonene innen transportsektoren er viktig for å gi en mer helhetlig og målrettet politikk på feltet, ikke minst i forhold til budsjettering.

 • Usikker effekt av inntrukken kantlinje

  Det er i enkelte land gjort forsøk med såkalte "2-minus-1-veger", der kantlinjen blir trukket inn i vegbanen for å gi bedre plass til myke trafikanter, samtidig som midtlinjen fjernes. Tiltaket ser ikke ut til å føre til lavere fart eller økt opplevelse av trygghet blant syklister og gående.
 • Skilting av bilbeltekontroll har ingen avskrekkende virkning

  Økt synlighet av bilbeltekontroller ved hjelp av skilting har ingen avskrekkende effekt. Det viser en evaluering utført ved TØI.
 • Ny databank om trafikksikkerhet

  EU-prosjektet SafetyNet samler informasjon fra alle europeiske land til en stor databank om trafikksikkerhet. TØI er med i flere delprosjekter. Den 17. - 18. april 2008 skal resultatene formidles på en stor internasjonal konferanse i Roma.
Viser fra 61 til 66 av totalt 66 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger