Du er her

Siste nytt

 • Trafikkfarlige legemidler og narkotika vanligere enn alkohol

  I den norske veikantundersøkelsen 2008 – 09 var det flere norske sjåfører som testet positivt for trafikkfarlige legemidler eller narkotika enn for alkohol. Sovemidler, beroligende og sterke smertestillende stoffer var vanligst. Blant de narkotiske stoffene var cannabis, kokain og amfetamin hyppigst forekommende. Undersøkelsen avdekker imidlertid store forskjeller mellom landsdelene.

 • Bilførere med ADHD har lavere risiko enn antatt

  Risikonivået for bilførere med ADHD er langt lavere enn hittil antatt, fremgår det av et prosjekt Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført på oppdrag fra det svenske Vägverket.

 • Lite promillekjøring blant tungbilførere

  Promillekjøring er et stort problem i trafikken, men ikke blant lastebilsjåfører viser en ny undersøkelse. Av 2836 tungbilførere som ble kontrollert av Utrykingspolitiet våren 2009, hadde bare én fører promille over 0,2.

 • Stadig større oppslutning om lav promillegrense

  Promillegrensen på 0,2 får stadig større aksept i befolkningen. Mens det i 2002 var 53 prosent som mente grensen burde endres tilbake til 0,5, var denne andelen sunket til 27 prosent i 2008, viser en undersøkelse utført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag fra Statens vegvesen.

 • Tallfesting viktig for helhetlig sikkerhetssatsing

  Et tallfestet mål for sikkerhetsambisjonene innen transportsektoren er viktig for å gi en mer helhetlig og målrettet politikk på feltet, ikke minst i forhold til budsjettering.

 • Usikker effekt av inntrukken kantlinje

  Det er i enkelte land gjort forsøk med såkalte "2-minus-1-veger", der kantlinjen blir trukket inn i vegbanen for å gi bedre plass til myke trafikanter, samtidig som midtlinjen fjernes. Tiltaket ser ikke ut til å føre til lavere fart eller økt opplevelse av trygghet blant syklister og gående.
Viser fra 61 til 66 av totalt 68 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger