Du er her

Syklister og bilister er positive til å dele veien

De aller fleste som har sett «Del veien»-skiltet i Oslo er positive til skiltet og enige i budskapet. Spesielt gjelder dette syklistene.

Et skilt med teksten «Del veien» og et bilde av en blid syklist og en bil ble satt opp sommeren 2014 på en forsøksstrekning i Oslo. Resultatene fra vegkantundersøkelser viser at skiltet ble sett av omtrent to tredjedeler og at de aller fleste er enige i budskapet. Sammenlignet med en kontrollstrekning (uten skilt) er både syklistenes selvrapporterte atferd overfor bilister og bilistenes selvrapporterte atferd overfor syklister blitt mer positiv.

Syklistene var flinkere til å slippe frem bilene, og bilistene var mer forsiktige med å kjøre forbi. I tillegg mente begge gruppene i større grad enn tidligere at motparten var hensynsfull.

Resultatene kan imidlertid (delvis) være et resultat av et ønske om å gi «riktige» svar eller forventningseffekter. Resultatene tyder ikke på at «Del veien»-skiltet har større effekt blant dem som har lagt merke til samspillskampanjen enn blant dem som ikke har det. Resultatene er trolig representative for lignende strekninger hvor biltrafikken i hovedsak har fritidsaktiviteter som formål og hvor det i liten grad er konflikter mellom bilister og syklister.

Evaluering av kampanjeskiltet for samspillskampanjen. TØI-rapport: 1365/2014. Forfattere: Alena Høye, Aslak Fyhri og Torkel Bjørnskau.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger