Du er her

Streknings-ATK halverer antall drepte og hardt skadde

Veger som har fått installert automatisk strekingsmåling av fart, såkalt streknings-ATK, har antall drepte og hardt skadde  gått med om lag 50 prosent og antall personskadeulykker med mellom 12 og 22 prosent.

Virkningen av streknings-ATK er minst like stor i tunneller som på veg i dagen. 

Dette viser en evaluering som TØI har gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen.   Evalueringen tar for seg 14 strekninger som har fått innført streknings-ATK.

Resultatene gjelder hele strekningen mellom fotoboksene, uansett om farten kontrolleres i én eller begge retninger. 

Åtte av strekningene er i tunnel og resultatene tyder på at virkningen av streknings-ATK er minst like stor i tunneler som på veg i dagen.

Virkningen av streknings-ATK er større på både personskadeulykker generelt og på drepte og hardt skadde enn man ville forvente ut fra den generelle sammenhengen mellom fart og ulykker.

Rapport:
Evaluering av effekt på ulykker ved bruk av streknings-ATK. TØI rapport 1339/2014. Forfatter: Alena Høye

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger