Du er her

TØI-seminar 20. november

Sikkerhetsledelse i godstransport

Hva slags nedgang i ulykkesrisiko kan transportbedrifter forvente dersom man gjør mer med sikkerhetsledelse og -kultur? Og hvordan skal man gjøre det?

Velkommen til TØI-seminar 20. november

TØI har i en tidligere studie estimert at mellom 7 og 56 drepte og hardt skadde kunne vært unngått årlig i Norge i perioden 2007-2016, dersom flere godstransportbedrifter hadde arbeidet systematisk med sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse.

I seminaret presenterer vi resultatene fra en ny rapport, hvor vi ser  nærmere på hva godstransportbedrifter kan gjøre for å forbedre sin sikkerhetskultur. Rapporten sammenlikner 17 transportbedrifter, som i varierende grad har implementert tiltak rettet mot organisatorisk sikkerhetsstyring - og dermed ligger på forskjellige nivåer på Sikkerhetsstigen

Tid: tirsdag 20. november 2018, kl. 13:30-16:00

Sted: møterom Via, Forskningsparken, Gaustadalleen 21

MELD DEG PÅ HER

Lurer du på noe? Kontakt Tor-Olav Nævestad

Foreløpig program

 • «Bakgrunnen for prosjektet og tanker om vegen videre», ved Hans Petter Hoseth, Vegdirektoratet
 • «NLF sitt arbeid med sikkerhetsstyring», ved Jens Olaf Rud, Norges Lastebileierforbund
 • Presentasjon av ny rapport, ved Tor-Olav Nævestad og Jenny Blom, Transportøkonomisk institutt
 • Hva skal til for å øke utbredelsen av systemer for sikkerhetsstyring i transport? ved Ross Owen Phillips
 • Synspunkter på sikkerhetsstyring i godstransport, ved:
  • Kjell Haugland, Ørland Transport AS
  • Ove Erik Vika, SR Group
  • Rune Jørgensen, Rune Jørgensen AS
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger