Du er her

Sykkelhjelm reduserer risiko for hodeskader

Sykkelhjelm reduserer risiko for alvorlige hodeskader med 60 prosent.

Forskningsleder Alena Høye har gjort en metaanalyse av 55 studier om sammenhengen mellom bruk av sykkelhjelm og hodeskader som en følge av ulykker, både eneulykker og kollisjoner. Studiene som er gjennomgått er gjort i perioden 1989-2017.

Sykkelhjelm reduserer risikoen for hodeskader med 48 prosent, alvorlige hodeskader med 60 prosent, alvorlige hjerneskader  med 53 prosent, ansiktsskader med 23 prosent og det totale antallet drepte og hardt skadde syklister med 34 prosent. Risikoen for nakkeskader synes ikke å være påvirket av sykkelhjelmbruk.

Effekten av sykkelhjelm er større i eneulykker enn i kollisjoner, og særlig kollisjoner med motorkjøretøy og er større for berusede personer enn for edru personer. Det er sannsynlig at effekten av sykkelhjelm er lik for barn og voksne.

Konklusjonene i de 55 studiene er sammenfallende på tross av ulik metode.  

Funnene er presentert i en vitenskapelig artikkel som nylig ble publisert i Accident Analysis & Prevention.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger