Du er her

Trafikkfarlige legemidler og narkotika vanligere enn alkohol

I den norske veikantundersøkelsen 2008 – 09 var det flere norske sjåfører som testet positivt for trafikkfarlige legemidler eller narkotika enn for alkohol. Sovemidler, beroligende og sterke smertestillende stoffer var vanligst. Blant de narkotiske stoffene var cannabis, kokain og amfetamin hyppigst forekommende. Undersøkelsen avdekker imidlertid store forskjeller mellom landsdelene.

Fra april 2008 til mars 2009 samlet Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) og Utrykningspolitiet (UP), inn over 9000 prøver fra norske motorvognførere. Prøvene ble samlet inn på Østlandet, Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge som en del av den europeiske veikantundersøkelsen DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines). 94 % av de spurte sjåførene avga spyttprøver, som ble analysert med henblikk på ca. 30 ulike rusmidler og trafikkfarlige legemidler.

Les mer om resultatene på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet som har vært prosjektleder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger