Du er her

Trafikksikkerhetsbibelen nå også på portugisisk

TØIs Trafikksikkerhetshåndbok blir av mange betraktet som «bibelen» innenfor trafikksikkerhetsarbeid. Mange etterspør håndboken, og boken er nå blitt oversatt til portugisisk.

Den portugisiske versjon av Trafikksikkerhetshåndboken er på 1070 sider og veier over 3,6 kg. Den ble lansert den 17. november i Brasilia, hovedstaden i Brasil, som en «sideevent» til «Second Global High Level Conference on Road Safety».

Selve lanseringen skjedde på «Instituto Cervantes» i forbindelse med et seminar om trafikksikkerhet i Brasil og Spania. Avdelingsleder ved TØI og medforfatter av håndboken Michael W. J. Sørensen presenterte håndboken på seminaret sammen med Jesús Monclús, direktør for Mapfre Foundation og Maria Seguí, direktør i «Directorate-General of Traffic» (Vegdirektoratet) i Spania.

Mapfre Foundation er en fond som bl.a. jobber for å forbedre trafikksikkerheten i portugisisk- og spansktalende land. De har finansiert og stått for oversettelsen av håndboken fra norsk til portugisisk, og de vil også stå for distribusjon av håndboken til relevante myndigheter, organisasjonen og andre som jobber med trafikksikkerhet i den portugisisktalende del av verden. Håndboken deles ut gratis. Mapfre vil nå også gjøre den portugisiske håndbok tilgjengelig på nett. Mapfre har tidligere også oversatt håndboken til spansk.

Den spanske versjonen av håndboken brukes aktivt i Vegdirektoratet i Spania, og direktør Maria Seguí fortalte på seminaret hvordan de konkret bruker håndboken. For å innføre tiltak er det for eksempel krav til at håndboken viser positive trafikksikkerhetseffekter. De kaller dette for «Elvik-kriteriet», etter Rune Elvik, som er forskningsleder for trafikksikerhet på TØI.

Om Trafikksikkerhetshåndboken

Trafikksikkerhetshåndboken oppsummerer nasjonal og internasjonal forskning på trafikksikkerhetsområdet, og er basert på over 3000 studier. Den inneholder nå 144 kapitler om ulike tiltak, og hvert kapittel blir oppdatert minimum hvert femte år. Hovedfokuset i boken er hvor effektive tiltakene er for å redusere ulykker eller skader, men håndboken sammenfatter også effekter på fremkommelighet og miljø samt kostnader og nytte-kostnadsanalyser for tiltakene. Ulykkesstudiene som boken bygger på, er så langt det er mulig oppsummert ved hjelp av meta-analyse.

Arbeidet med håndboken begynte så lang tilbake som i 1980, og håndboken er siden løpende blitt oppdatert og utvidet. Håndboken finnes nå gratis tilgjengelig på norsk i webformat i en til alltid full oppdatert versjon.

Boken er tidligere utgitt på norsk i bokformat i 1982, 1989, 1997 og 2012. Den er også blitt oversatt og utgitt på finsk (1993), russisk (1997 og 2000), engelsk (2004 og 2009), spansk (2006 og 2013) og nå i 2015 portugisisk.

Forskningsleder Rune Elvik har i mange år vært prosjektleder for arbeidet med håndboken, men i de seneste nesten 10 år har seniorforsker Alena Høye vært prosjektleder. I tillegg er avdelingsleder Michael W. J. Sørensen og seniorforsker Truls Vaa medforfattere av den nåværende versjon.

Arbeidet med den løpende oppdatering av håndboken har i alle år vært finansiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger