Du er her

Elvik-kriteriet

De ansatte i vegmyndighetene i Spania kontrollerer trafikksikkerhetstiltak med å stille seg spørsmålet om tiltaket oppfyller «Elvik-kriteriet».

De fleste trafikksikkerhetsforskere har kjennskap til Rune Elvik. Rune Elvik er forskningsleder på Transportøkonomisk institutt og nestoren i norsk trafikksikkerhetsforskning. Norge ligger langt framme på forskningsfeltet og Rune er også blant de forskerne internasjonalt som har publisert flest forskningsartikler om trafikksikkerhet. Han har vært sentral i utviklingen av Trafikksikkerhetshåndboken.

Trafikksikkerhetshåndboken, som utgis av TØI, oppsummerer nasjonal og internasjonal forskning på trafikksikkerhetsområdet, og er basert på over 3000 studier. Hovedfokuset i boken er hvor effektive tiltak er for å redusere ulykker eller skader, men håndboken sammenfatter også effekter på fremkommelighet og miljø samt kostnader og nytte-kostnadsanalyser for tiltakene.

Boken er oversatt og utgitt på finsk, russisk, engelsk, spansk, og i november 2015 ble den utgitt på portugisisk. De siste ti årene har Alena Høye værtprosjektleder for utvikling av boken.

I forbindelse med lanseringen av den portugisiske versjonen i Brasil, fortalte den spanske vegdirektøren, Maria Seguí Gomez, at den spanske versjonen av håndboken brukes aktivt i Vegdirektoratet i Spania. Hun fortalte at for å innføre tiltak er det påkrevd at håndboken viser positive trafikksikkerhetseffekter for det aktuelle tiltaket. De kaller dette for the Elvik rule.

En viktig del av Rune Elvik sin forskning er evaluering av virkinger av trafikksikkerhetstiltak og oppsummering av kunnskap om virkninger av slike tiltak ved hjelp av meta-analyse. Han forsker også på mer grunnleggende temaer og har for tiden et prosjekt for Forskningsrådet med den flotte tittelen: En historisk og vitenskapsfilosofisk rekonstruksjon av forskning om økonomisk verdsetting av trafikksikkerhet ved hjelp av Imre Lakatos’ teori om vitenskapelige forskningsprogrammer.

Rune har også vært redaktør av det vitenskaplige tidsskriftet Accident Analysis and Prevention. Han har en Ph D., en Dr polit grad og en Dr philos grad.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger