Du er her

Flere overholder vikeplikten i gangfelt med varslingssystem

System som skal varsle bilister om forgjengere har økt andelen som overholder vikeplikten, men effekten er likevel usikker.

Foto: www.safezone.no

Se video om hvordan SeeMe fungerer

Det viser en før-etter studie av hvordan varslingssystemet SeeMe fungerer i gangfelt.

SeeMe er lys som er montert på gangfeltskilt og som blinker når sensorer registrerer fotgjengere som er i ferd med å krysse vegen. Hensikten er å tiltrekke bilisters oppmerksomhet og å øke andelen som overholder vikeplikten for fotgjengere.

Forskere på TØI har gjennom videoobservasjoner av fire gangfelt i Trondheim studert effekter av SeeMe. Det er i tillegg gjort analyser av gangfelt uten varslingssystemet (kontrollgruppe).

Alle gangfeltparene sett under ett har andelen bilister som overholder vikeplikten, økt med 14 prosent (statistisk signifikant), men resultatene tyder på at systemet ikke har effekt når overholdelsen av vikeplikten i utgangspunktet er høy.

Plasseringen av gangfeltskiltene i stor avstand fra vegen og mange falske alarmer kan også medføre at systemet ikke har effekt. Resultatene tyder ikke på at SeeMe har utilsiktede effekter på fotgjengernes atferd eller at det medfører økt antall konflikter.

Resultatene tyder på et det er især følgende situasjoner hvor SeeMe kan ha positive effekter:

  • Det er en forholdsvis liten andel av bilistene som overholder vikeplikten
  • Gangfeltskiltet er plassert nærmest mulig vegen og gangfeltet; der dette ikke er tilfelle bør man vurdere muligheten for utilsiktede effekter
  • SeeMe kan settes opp slik at andel misser og falske alarmer er minst mulig
  • Det er så lite fotgjengertrafikk at det er et visst overraskelsesmoment knyttet til det å treffe på en fotgjenger for bilistene
  • Manglende overholdelse av vikeplikten skyldes i hovedsak at bilister overser fotgjengere eller oppdager dem for sent
  • Ikke et generelt høyt konfliktnivå.

SeeMe kan ikke forventes å ha den tilsiktede effekten, og muligens utilsiktede effekter:

  • Når andelen som overholder vikeplikten i utgangspunktet er høy (f.eks. over 80%)
  • Når gangfeltskiltet står i stor avstand fra veg og gangfelt slik at bilister må flytte blikket mye mellom veg, skilt og ev. fotgjengere i gangfelt
  • Når bilister ikke har til hensikt å overholde vikeplikten eller på veger med mye trafikk og høy fart
  • I områder med mye annen belysning som kan gjøre at SeeMe-blinkingen «drukner».

Hele rapporten: Evaluering av et fotgjenger-aktivert varslingssystem i gangfelt: «SeeMe». TØI-rapport 1496/2016. Forfattere: Alena Høye, Aliaksei Laureshyn, Truls Vaa

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger