Du er her

Mindre promillekjøring blant motorsyklister

Promillekjøring er mindre utbredt blant motorsyklister enn blant bilførere.

Det viser en ny rapport som presenterer en oppdatert oversikt over risikofaktorer for motorsyklister.

I perioden 2005-2014 var alkohol mindre utbredt blant drepte motorsykkelførere enn blant drepte bilførere (12% vs. 19%). Av alle drepte motorsykkelførerne har 16 prosent vært påvirket av alkohol og/eller andre rusmidler (8% av kun alkohol, 4% av kun andre rusmidler og 4% av alkohol og andre rusmidler). I 44 prosent av dødsulykkene blant motorsykkelførere var høy fart en medvirkende årsak.

Analysen peker også på at: 

  • Motorsyklister har større risiko for ulykker fordi de lettere blir oversett.
  • Motorsyklister er i mindre grad beskyttet mot skader enn personer i andre typer motorkjøretøy.
  • R-sykler (racing replicas) har høyere risiko enn de fleste andre motorsykler, trolig i hovedsak fordi de ofte har førere som er unge og/eller glade i høy fart.
  • Motorvolum eller -effekt har ikke noe sammenheng med ulykkesrisikoen. 
  • Bruk av kjørelys har vist seg å redusere innblandingen i flerpartsulykker i dagslys med omtrent 40 prosent.
  • Bruk av hjelm har vist seg å redusere antall dødelige hodeskader med omtrent 60 prosent, både på motorsykler og på firehjulsmotorsykler.
  • Risikoen for nakkeskader er redusert eller uendret blant motorsyklister som bruker hjelm. 
  • Vernetøy for motorsyklister, især med polstring, har vist seg å beskytte mest mot mindre skader og mot åpne sår, men ikke eller kun i liten grad mot brudd.
  • ABS-bremser på motorsykkel har vist seg å redusere antall personskadeulykker med omtrent 30 prosent.

Rapporten presenterer oppdaterte versjoner av fem kapitler i Trafikksikkerhetshåndboken. Trafikksikkerhetshåndboken er en omfattende oversikt over kunnskap om virkninger av 142 tiltak for økt trafikksikkerhet og oppdateres jevnlig av Transportøkonomisk institutt. Boken er oversatt til syv språk.

Hele rapporten: Motorsykkelsikkerhet. TØI-rapport: 1517/2016. Forfatter: Alena Høye

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger