Du er her

Siste nytt

 • Stadig tryggere å ferdes i trafikken

  Risikoen for å bli skadd eller drept i trafikken har gått betydelig ned de senere årene. For en personbilfører er risikoen for å omkomme i trafikken redusert med 21 prosent fra 2005 til 2010, mens risikoen for å bli drept som fotgjenger er bortimot halvert.

 • Safety effects of road salting in winter road maintenance

  Many studies both from Northern Europe and North America indicate that road salting reduces the number of accidents, but the reported effects are larger in older studies. The effects are also greater for less serious accidents (material damage) than for accidents with personal injury.

 • Dialog viktig i trafikksikkerhets-arbeidet

  Den uavhengige posisjonen til Statens havarikommisjon for transport er en stor styrke, men også et potensielt problem ved at sikkerhetstilrådingene kan oppleves som en enveis og mekanisk prosess som ikke legger til rette for læring og dialog.

 • Bilen registrerer kjøreatferden din

  De fleste moderne biler har elektroniske systemer som lagrer en mengde data om fart, bremsing og annen kjøreatferd. Tre av fem personer i Norge kjenner ikke til dette, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Ungdom, utvikling og ulykker

  Når unge bilførere får litt erfaring foretar de færre glemsels- og feilhandlinger enn da de var helt ferske sjåfører. Til gjengjeld begår de flere bevisste regelovertredelser.

 • Uoppmerksomme bilister ofte årsak til kryssulykker med syklister

  Uoppmerksomhet eller distraksjon hos bilførere er viktige årsaker til kryssulykker og til kollisjoner mellom bil og sykkel. Det viser en gjennomgang av dybdestudier av dødsulykker for årene 2005-2007 som Transportøkonomisk institutt har gjort i samarbeid med Chalmers tekniske høgskole i Gøteborg.

Viser fra 67 til 72 av totalt 86 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger