Du er her

Nære venner og kollegaer påvirker din sykkelkultur

Kultur for trafikksikkerhet blant syklister formes av nære venner og kollegaers oppførsel og holdninger.

Det viser en undersøkelse blant syklister i Oslo som Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført for å finne ut hvordan syklisters trafikksikkerhetskultur dannes.

Som syklist er man tilbøyelig til å tenke og handle i trafikken slik man tror ens nærmeste venner og kollegaer gjør. Undersøkelsen fant fellestrekk i ulike syklistgruppers atferd i trafikken, og denne atferden var knyttet til risiko for ulykker. Det ser derfor ut til at det finnes forskjellige kulturer blant ulike grupper av syklister og at disse gruppene også identifiserer seg med hverandre og deler en sikkerhetskultur. Sikkerhetskultur utvikles ikke kun basert på egen sykkeladferd.

Stadig flere osloborgere tar sykkelpedalene fatt. Dette medfører også at antallet ulykker øker. Men flere ulykker betyr ikke høyere ulykkesrisiko.

Skal en større del av persontrafikken i byene tas med sykkel, er det interessant å forstå hvordan syklisters sikkerhetskultur formes og eventuelt hva som kan gjøres for å påvirke og øke tryggheten i trafikken.

231 personer i Oslo er intervjuet om egne sykkelvaner. Undersøkelsen er presentert i en vitenskapelig artikkel som er publisert i Safety Science 2014.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger