Du er her

Bredere sykkelfelt føles tryggere og gir færre nestenulykker

Bredere sykkelfelt med buffersone føles tryggere og mer komfortabelt for syklistene, og reduserer antall nestenulykker og fartsoverskridelser.

Det viser en fersk TØI-rapport som har sett på effekten av å utvide et sykkelfelt og dermed skape en buffersone mellom syklistene og de motoriserte kjøretøyene på en 400 meter lang strekning i Oslo sentrum.  

Sykkelstien ble utvidet fra 1,3 meter til 2.25 meter. Man fjernet også et kollektivfelt og etablerte i stedet en buffersone på 90 cm mellom sykler og kjøretøy.

Økt trygghetsfølelse og færre nestenulykker

Tiltakene førte til økt avstand mellom syklister og motorisert trafikk, og ga syklistene en følelse av bedre sikkerhet og komfort.

Bussjåførene rapporterte om færre nestenulykker etter at buffersonen ble innført og opplevde færre hindringer fra motoriserte kjøretøy. Dette til tross for at kollektivfeltet ble fjernet.

Færre fartsoverskridelser

Tiltaket ga også færre fartsoverskridelser. Som følge av at kollektivfeltet ble fjernet ble veien  bredere. Normalt gir økt kjørefeltbredde høyere fart, men i dette tilfellet skjedde det motsatte. Etter tiltakene kjørte 52 prosent av bussene og 71 prosent av bilene over fartsgrensen, mot 67 prosent og 81 prosent før tiltakene ble innført.

Samlet sett demonstrerte tiltakene at sykkelfelt med buffer kan øke trafikksikkerheten i urbane områder.

Undersøkelsen er et pilotprosjekt i regi av Statens Vegvesen. TØI har evaluert prosjektet.

Rapport: Sykkelfelt med buffer - Før- og etterundersøkelse av et pilotforsøk i Dyvekes vei i Oslo. TØI-rapport 1991/2023. Forfattere: Aslak Fyhri, Kjell Vegard Weyde, Petr Pokorny, Alena Høye

Tekst: Ella Mæhlumshagen, senior kommunikasjonsrådgiver

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger