Du er her

TØIs sykkelkonferanse 2023

Siste nytt fra sykkelforskningen

Norge har i flere år hatt ambisiøse mål om å øke sykkelandelen. Er disse målene snart innenfor rekkevidde? Hva må vi gjøre for å nå dem? Og hva må vi gjøre når vi når dem?

I årets sykkelkonferanse forsøker forskerne på TØI å gi noen svar, og presenterer det siste fra forskningen.

Metode: Har vi tilstrekkelige og treffende verktøy for å lykkes med å få flere til å sykle?

Norge har svært ambisiøse mål for økt sykling. Hvor langt unna målene er vi egentlig? Aslak Fyhri, forskningsleder TØI

Presentasjon av en enkel regnearkmodell som beregner forventet etter­spørselseffekt av ny sykkel­infrastruktur Ingunn Opheim Ellis, seniorrådgiver TØI

Tiltak: Konkrete tiltak for å fremme sykling

Ambisiøse planene for å øke sykkelbruken i bilbyen Bergen Einar Grieg, sykkelsjef Bergen kommune

Verdens største sykkeltunnel har åpnet i Bergen. Nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan den oppleves og om sykkelandelen i området vil øke Katrine Karlsen, forsker TØI

Kan sponsing av elsykler være et politisk verktøy som kan øke bruken av elsykler? Hanne Beate Sundfør, forsker TØI

Infrastruktur, etterspørsel og rutevalg for mannlige og kvinnelige syklister i Oslo Tineke de Jong, forsker TØI

Trafikksikkerhet: Hvilke risikofaktorer utsettes syklister for og hvordan fange opp de uregistrerte ulykkene?

Safety Road Award - hvorfor fikk Oslo prisen? Heidi Tomten, avdelingsdirektør, Gange, sykkel og kollektiv, Bymiljøetaten, Oslo kommune

Ulykker mellom lastebiler og syklister har ofte alvorlig utfall. Hvilke tiltak bør på plass for å sikre syklister i møte med tunge kjøretøy? Petr Pokorny, forsker TØI

Nytt digitalt registreringsverktøy som skal registrere hvilke skader og hvor i byen sykkelulykker skjer har vært testet ut i Agder i snart 1 år. Ferske resultater Torkel Bjørnskau, seniorforsker TØI

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger