Du er her

Uenighet om hva trøtthet er

Forskere blir ikke enige om hva det vil si å være trøtt, hvordan trøtthet skal måles og hvilken sikkerhetsrisiko det innebærer å være trøtt i trafikken. Men vi vet at trøtte sjåfører i transportsektoren er en sikkerhetsrisiko.

TØI har gjennomgått en rekke studier som forsøker å definere trøtthet. Prioriteringen av trøtthet som risikofaktor for sjåfører i transportbransjen er avhengig av en felles forståelse om trøtthet og om hvordan det påvirker sikkerheten.

Rapporten tar sikte på å videreutvikle tidligere forsøk på operasjonalisering av trøtthetsbegrepet for bruk i forskning på yrkessjåfører. Dette oppnås i hovedsak på to måter. For det første gjennomgås eksisterende definisjoner for å komme fram til en samlende definisjon for kartlegging av virkninger av trøttet på trafikksikkerheten. For det andre trekkes eksplisitte forbindelser mellom virkningene av trøtthet og trafikksikkerhet. 

En felles forståelse kan oppnås ved å anerkjenne trøtthet som et bredt begrep med ulike dimensjoner som bør måles, og som sammen beskriver erfaringsmessige aspekter, fysiologiske aspekter, og prestasjon. En slik tilnærming ville klargjøre aspekter av trøtthet som ulike studier ikke tar hensyn til. Det er også behov for å forstå mer om langsiktige effekter av trøtthet hos yrkessjåfører. For å forstå hvordan trøtthet påvirker prestasjon, må vi ta hensyn til interaksjonene mellom søvn, døgnrytme og «time-on-task» i sammenheng med faktorer som beskriver ulike aspekter av livet, både innenfor og utenfor arbeid.

Hva er trøtthet og hvordan påvirker det sikkerhetskritisk atferd under framføring av transportmidler? TØI rapport 1351/2014. Forfatter: Ross Owen Phillips

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger