Du er her

Vellykket ordning med sykling mot enveiskjøring

Sykkelfeltene som er anlagt i Kirkegata og Skippergata i Oslo, hvor det nå er tillatt å sykle mot enveiskjøring, fungerer svært godt. Antall syklister i gatene har økt og de føler seg tryggere i trafikken.

Det viser en evalueringsrapport fra TØI.

I 2011 ble det tillatt å sykle mot kjøreretningen og laget sykkelfelt i begge retninger i Kirkegata og Skippergata. Dette er første gang man i Oslo har tillatt sykling mot enveiskjøringen med egne sykkelfelt. I tillegg ble det anlagt sykkelbokser og satt opp egne sykkellys i lyskryssene.

Evalueringen viser at antall syklister har økt med henholdsvis 30 og 40 prosent i de to gatene og syklistene sier de føler seg langt tryggere i dag enn for ett år siden. Et klart flertall av syklistene mener forholdene i gatene nå er bra eller svært bra.

TØI har gjennomført intervjuer med syklister, forgjengere og bilister både før og etter at tiltaket med toveis sykling ble iverksatt.

Alle trafikantgruppene mener røde sykkelfelt gir bedre oversikt og færre konflikter. Syklistene er svært fornøyde med tiltaket og opplever også at det er tryggere å ferdes i trafikken. Fotgjengere mener også tiltaket er fornuftig, mens bilistene er mer skeptiske fordi parkeringsplassene forsvinner på grunn av sykkelfeltene.

Det er registrert svært få konflikter, så tiltaket ser ikke ut til å ha negative virkninger på trafikksikkerheten.

Rapport:
Sykling mot enveiskjøring. Effekter av å tillate toveis sykling i enveisregulerte gater i Oslo. TØI rapport 1237/2012 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Aslak Fyhri, Michael W. J. Sørensen 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger