Du er her

Siste nytt

 • God sikkerhetskultur kan påvirke sykefraværet

  Virksomheter som har en god sikkerhetskultur har bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær enn virksomheter som har dårlig sikkerhetskultur. Det viser en studie utført ved Transportøkonomisk institutt.

 • Fartsgrensene overskrides

  Unge menn mellom 18 og 25 år er den gruppen som oftest bryter fartsgrensen der hvor det er 30-sone. Menn mellom 25 og 40 år kjører oftest over fartsgrensen på veier med fartsgrense 80 km/t.

 • Fartskampanjer blir dårlig evaluert

  Høy fart er en viktig ulykkesfaktor. Vegmyndighetene i ulike land bruker derfor betydelige ressurser på fartskampanjer. Få kampanjer blir imidlertid evaluert på en skikkelig måte, og det er derfor vanskelig å fastslå om de har noen ulykkesreduserende effekt.

 • Innvandrere har høy risiko i trafikken

  Innvandrere fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa har betydelig høyere ulykkesrisiko enn norskfødte sjåfører.

 • Vi sparer bilen i dårlige tider:

  Dårlig økonomi er bra for trafikksikkerheten

  Flere mennesker, spesielt ungdommer, omkommer i trafikken i økonomiske oppgangstider enn i nedgangstider. Forklaringen er at mer penger i lomma betyr mer kjøring

 • Risiko i trafikken 2005-2007

  Risikoen for å bli skadet i trafikken går stadig nedover.  Det viser tall fra Transportøkonomisk institutt som jevnlig oppdaterer beregninger av risiko for ulykker og skader i norsk veitrafikk.

Viser fra 85 til 90 av totalt 93 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger