Du er her

Fartsgrensene overskrides

Unge menn mellom 18 og 25 år er den gruppen som oftest bryter fartsgrensen der hvor det er 30-sone. Menn mellom 25 og 40 år kjører oftest over fartsgrensen på veier med fartsgrense 80 km/t.

Dette viser en spørreundersøkelse som Transportøkonomisk institutt har gjennomført i forbindelse med en kampanje mot for høy fart som Statens Vegvesens lanserer våren 2009. Kampanjen skal pågå fram til 2012.

Det er en gjennomgående kjønnsforskjell når det gjelder nordmenns fartsoverskridelser. Menn rapporterer at de oftere kjører over fartsgrensen enn det kvinner gjør, og dette gjelder uansett hastighet. Men mens relativt nybakte sjåfører (18-25 år) er den gruppen som hyppigst bryter fartsgrensen der fartsgrensen er lav (30 km/t), er det de litt mer erfarne som oftest tråkker for hardt på gasspedalen der det er høyere fartsgrense.

De som ofte bryter fartsgrensen svarer at de i liten grad synes dette er uansvarlig, og at det også føles behagelig. De som aldri eller sjelden kjører for fort er uenige i at det føles behagelig, og synes dessuten det er uansvarlig å kjøre fortere enn det som er lov.

Når deltakerne i undersøkelsen ble spurt om hva de selv mener er de viktigste årsakene til at de kjører over fartsgrensen, er svar som ”andre kjører like fort” og ”veien innbyr til det”, noen av de hyppigst nevnte svarene.
På spørsmål om hva som kan få dem til å overholde fartsgrensen, nevner flest ”mer kontroll”, mens ”høyere bøter” er et tiltak som få mener kan påvirke dem.

TØI har tidligere gått igjennom internasjonale fartskampanjer, og konkludert med at slike kampanjer sjelden blir evaluert. Undersøkelsen TØI nå har gjennomført på oppdrag fra Statens Vegvesen skal fungere som sammenligningsgrunnlag for flere oppfølgingsundersøkelser i perioden fram mot 2012, med den hensikt å få en god evaluering av fartskampanjen.

Rapport:
Fartsvalg i trafikken: Holdninger, kunnskap og atferd. TØI-rapport 1005/2009. Agathe Backer-Grøndahl. 
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger