Du er her

Risiko i trafikken 2005-2007

Risikoen for å bli skadet i trafikken går stadig nedover.  Det viser tall fra Transportøkonomisk institutt som jevnlig oppdaterer beregninger av risiko for ulykker og skader i norsk veitrafikk.

Motorsyklister er en av  gruppene som har hatt størst nedgang i risiko de senere årene. Foto: Harald Aas

I perioden 2005-2007 er risikoen redusert mest for motorsyklister, syklister og fotgjengere. Bilførere og passasjerer har imidlertid også fått redusert risiko over tid. For disse gruppene er risikoen ekstremt mye høyere natt til søndag enn på andre tidspunkt.

Risikoen fordeling over kjønn og alder innenfor hver trafikantgruppe er forholdsvis stabil, men det er en klar reduksjon i risiko blant eldre, særlig blant bilførere og fotgjengere.

Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i norsk veitrafikk.

Rapport: 
Risiko i trafikken 2005-2007. TØI rapport 986/2008. Av Torkel Bjørnskau.

Sammendrag


 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger