Du er her

Siste nytt

 • Uventede lyssignaler i komplekse situasjoner øker faren for feilhandlinger

  Lokførere handler ofte ut fra forventninger og vaner i krevende situasjoner. Farefulle situasjoner i togtrafikken, som at lokføreren overser et signal, skyldes ofte at systemet ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette. Når situasjonen er kompleks blir uventede signaler en potensiell risiko for feilhandlinger.

 • Racing-sykler på ulykkestoppen

  Racing-sykler er innblandet i om lag halvparten av alle dødsulykkene med motorsykkel. Økt politikontroll for å få ned hastigheten, kan være et viktig tiltak for å redusere de alvorligste ulykkene. Motorsyklister kontrolleres ikke gjennom dagens system med automatisk trafikk-kontroll (ATK).

 • Evaluering av Jentenes trafikkaksjon

  En evaluering av Jentenes trafikkaksjon finner ikke at aksjonen har endret jentenes holdninger og atferd på noen entydig måte.

 • Unge på lett motorsykkel topper risikostatistikken

  Ungdom i aldersgruppen 16-17 år som kjører lett motorsykkel topper risikostatistikken. Disse har 13 ganger høyere risiko for å bli skadet eller drept i trafikken sammenliknet med gjennomsnittet av mc-førere, og hele 75 ganger høyere risiko pr kilometer enn en gjennomsnittlig bilist.
   

 • 35-55-åringer reagerer raskest i trafikken

  Bilførere i aldersgruppen 35-55 år reagerer raskere på farer i trafikken enn både førere over 65 år og trafikkskoleelever. Dette viser en videobasert test utviklet ved TØI.

 • God sikkerhetskultur kan påvirke sykefraværet

  Virksomheter som har en god sikkerhetskultur har bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær enn virksomheter som har dårlig sikkerhetskultur. Det viser en studie utført ved Transportøkonomisk institutt.

Viser fra 73 til 78 av totalt 86 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger