Du er her

Over 40 prosent av dødsulykkene er relatert til arbeid

Over 40 prosent av dødsulykkene på norske veger involverer bilførere som kjører i jobben eller er på veg til eller fra arbeid. Dette viser en ny rapport fra TØI utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Yrkessjåfører i arbeid er involvert i 30 prosent av dødsulykkene på norske veger. Foto: Harald Aas

Studien tar utgangspunkt i rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) i perioden 2005-2010. 

Yrkessjåfører i arbeid er involvert i 30 prosent av dødsulykkene. Vanlige arbeidstakere som kjører i jobben, men som ikke er yrkessjåfører, er involvert i seks prosent av slike ulykker. Ti prosent av ulykkene involverer én eller flere som har kjørt til eller fra arbeid. 

Når man tar hensyn til at flere fra disse kategoriene kan være involvert i samme ulykke, viser resultatene at til sammen 41 prosent av dødsulykkene på veg i Norge involverer minst én bilfører som har kjørt i jobben eller er på veg til eller fra arbeid.

Yrkessjåfører kjører ofte tyngre biler, noe som bidrar til at de er bedre beskyttet enn andre trafikanter. Av alle yrkessjåfører som er involvert i en dødsulykke, blir 12 prosent selv drept.

Rapporten ser på hvordan slike arbeidsrelaterte trafikkulykker skiller seg ut fra andre typer av dødsulykker på veg, og finner blant annet at flere arbeidsrelaterte ulykker skjer om vinteren og på dagtid på ukedager. 

Rapporten anbefaler at funn om manglende bruk av bilbelter, dårlig tid og trøtthet bør formidles til alle som har ansvar for dem som kjører i forbindelse med arbeid.

For mange er ferdsel i vegtrafikken en av de største risikoene de blir utsatt for når de er i arbeid. Dette gjelder ikke bare yrkessjåfører, men selgere, bud, håndverkere, helsepersonell, og mange andre som må kjøre i forbindelse med jobb. 

Målrettede helse-, miljø- og sikkerhetstiltak (HMS-tiltak) vil trolig kunne redusere denne risikoen. 

I Europa er HMS-tiltak for å redusere risikoen for arbeidsrelaterte trafikkulykker derfor nylig blitt prioritert av European Transport Safety Council og European Safety and Health Agency. 

I Nasjonal transportplan (2010-2019) heter det at trafikksikkerhet bør tas inn som en del av HMS-arbeidet i arbeidslivet. Som en kartlegging av omfanget av arbeidsrelaterte trafikkulykker i Norge, er den foreliggende rapporten et første skritt i å oppfylle dette målet.

Rapport: 
Kartlegging av arbeidsrelaterte trafikkulykker. Analyse av dødsulykker i Norge fra 2005 til 2010. TØI rapport 1188/2012. Av Ross Owen Phillips og Sunniva Frislid Meyer

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger