Du er her

Ungdom, utvikling og ulykker

Når unge bilførere får litt erfaring foretar de færre glemsels- og feilhandlinger enn da de var helt ferske sjåfører. Til gjengjeld begår de flere bevisste regelovertredelser.

Det viser et forskningsprosjekt ved Transportøkonomisk institutt hvor utviklingen i ungdoms holdninger til trafikksikkerhet, trafikkatferd og ulykkesinnblanding er undersøkt.

Resultatene viser at det er en utvikling fra man er ca. 16 år til man er ca. 20 år i holdninger til trafikksikkerhet. Etter hvert som man blir eldre blir man mer ”pragmatisk”, for eksempel ved at man synes det er greit å kjøre over fartsgrensen hvis forholdene tillater det. Dette skyldes sannsynligvis både alder/modning og det å ha tilegnet seg erfaring som bilfører.

Vi finner også endringer i kjøreatferd fra man er fersk bilfører til man er mer erfaren. Endringene viser at de unge førerne foretar færre glemsels- og feilhandlinger, men flere bevisste regelovertredelser når de er mer erfarne enn da de var helt ferske førere.

Resultatene viser også at faktorer som ”bevisste regelovertredelser”, ”å ha vært innblandet i en ulykke før”, og ”å ha førerkort for moped fra før”, er forbundet med økt ulykkesrisiko når førerne er erfarne.

Rapport:
Ungdom, utvikling og ulykker. TØI-rapport 1088/2010. Forfatter(e): Agathe Backer-Grøndahl
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger