logo

Søk

Du er her

Siste nytt

 • Dialog viktig i trafikksikkerhets-arbeidet

  Den uavhengige posisjonen til Statens havarikommisjon for transport er en stor styrke, men også et potensielt problem ved at sikkerhetstilrådingene kan oppleves som en enveis og mekanisk prosess som ikke legger til rette for læring og dialog.

 • Bilen registrerer kjøreatferden din

  De fleste moderne biler har elektroniske systemer som lagrer en mengde data om fart, bremsing og annen kjøreatferd. Tre av fem personer i Norge kjenner ikke til dette, viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Ungdom, utvikling og ulykker

  Når unge bilførere får litt erfaring foretar de færre glemsels- og feilhandlinger enn da de var helt ferske sjåfører. Til gjengjeld begår de flere bevisste regelovertredelser.

 • Uoppmerksomme bilister ofte årsak til kryssulykker med syklister

  Uoppmerksomhet eller distraksjon hos bilførere er viktige årsaker til kryssulykker og til kollisjoner mellom bil og sykkel. Det viser en gjennomgang av dybdestudier av dødsulykker for årene 2005-2007 som Transportøkonomisk institutt har gjort i samarbeid med Chalmers tekniske høgskole i Gøteborg.

 • Uventede lyssignaler i komplekse situasjoner øker faren for feilhandlinger

  Lokførere handler ofte ut fra forventninger og vaner i krevende situasjoner. Farefulle situasjoner i togtrafikken, som at lokføreren overser et signal, skyldes ofte at systemet ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette. Når situasjonen er kompleks blir uventede signaler en potensiell risiko for feilhandlinger.

 • Racing-sykler på ulykkestoppen

  Racing-sykler er innblandet i om lag halvparten av alle dødsulykkene med motorsykkel. Økt politikontroll for å få ned hastigheten, kan være et viktig tiltak for å redusere de alvorligste ulykkene. Motorsyklister kontrolleres ikke gjennom dagens system med automatisk trafikk-kontroll (ATK).

Viser fra 61 til 66 av totalt 78 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no