Du er her

Tryggere å være syklist når flere sykler

Faren for at en syklist skal kollidere med en bil er størst om vinteren og tidlig på våren når få syklister er ute på veiene.

Når flere syklister dukker opp på veiene i Oslo hver vår, reduseres risikoen for hver syklist for å bli involvert i en konflikt eller nestenulykker. Det viser en rapport som dokumenterer Safety in Numbers-effekten.

Ifølge Safety in Numbers vil en økning i antallet på fotgjengere/syklister i trafikken ikke gi en tilsvarende økning i antall ulykker og skader. En viktig forklaring skyldes økt synlighet, dvs at andre trafikantgrupper blir vant til å se og forholde seg til syklister.

Gjennom kartlegging av samspillet mellom syklister og andre trafikanter på tre tidspunkter, i april, juni og september, kan vi se at det blir færre ulykker og nesten-ulykker per syklist etter hvert som man blir mer vant til hverandre. Vi kan med andre ord se at bilistenes forventning om å møte syklister forandres jo flere syklister som er på veien.

Effekten kan også skyldes at syklistene blir mer erfarne utover sesongen og blir flinkere til å lese trafikkbildet.

Sammenligner vi norske trafikanter med sine danske og svenske motparter, ser vi at denne effekten kan bli både forsterket og redusert med forskjeller i infrastrukturkvalitet og trafikkultur (normer om hvordan man skal oppføre seg mot hverandre).

Hele rapporten: Safety in Numbers - en studie av mekanismer for samhandling mellom trafikanter. TØI rapport 1466/2016. Forfattere: Aslak Fyhri, Torkel Bjørnskau, Aliaksei Laureshyn, Hanne Beate Sundfør og Rikke Ingebrigtsen
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger