Du er her

Trafikkagenter skal kartlegge trafikkfeller på skolevegen

For å skape en tryggere og bedre hverdag skal over 43.000 barn i Oslo melde inn positive og negative erfaringer med skoleveien sin. Posjektet fokuserer mest på trafikk, men også på reisevaner.

I 2015 skal elevene i Osloskolen være trafikkagenter.

Prosjektet startet opp 24. februar og er et samarbeid mellom Oslo kommune (Bymiljøetaten og Utdanningsetaten) og Transportøkonomisk institutt. Ved hjelp av en  applikasjon (app) på smarttelefon eller nettbrett skal alle barn i Osloskolen våren og høsten 2015 gi tilbakemelding om trafikksikkerhet og hvordan de synes det er på skoleveien. Informasjonen skal blant annet brukes for å iverksette nye trafikksikkerhetstiltak.

Undersøkelsen vil også registrere om elevene reiser alene eller sammen med andre, om de går til fots, sykler, reiser  kollektivt eller med bil til skolen. I Nasjonal Transportplan er det et mål å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Av hensyn til personvernet er det frivillig for foreldrene hvorvidt deres barn skal bruke applikasjonen. Samtidig vil elever som ikke selv har tilgang på smarttelefon, få tilbud om å låne dette.

Les mer om prosjektet på nettsiden til Trafikkagenten.

Les omtale av prosjektet i Computerworld

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger