Du er her

Siste nytt

 • Over 10 prosent har transportproblemer

  Over 10 prosent av befolkningen har fysiske problemer som begrenser muligheten til å bevege seg utendørs eller bruke transportmidler. Det viser en analyse av data fra den landsomfattende reisevaneundersøkelsen (RVU) 2009.

 • Pendlerne skal høres

  Tusenvis langpendler daglig til jobb i Osloområdet. Mange har en reisevei fram og tilbake på over 20 mil. Fram til midten av juni får over 20.000 av dem et brev i posten med oppfordring om å bli med på en stor spørreundersøkelse om hvordan de reiser, hvor ofte de reiser og hvor lang tid de bruker.

 • Transportstatistikk

  Finanskrisen og økonomisk usikkerhet påvirket transportsektoren i 2009. Veksten i persontransportarbeidet er beregnet til 0,8 prosent, mens det året før lå på 2,1 prosent.

 • Vi flyr stadig mer i fritiden og mindre i jobb

  Trenden er at vi flyr stadig mer i fritiden og mindre i jobb. Finanskrisen bidro til en nedgang i flytrafikken i 2009 på 5,4 prosent for utenlandstrafikken og 2,0 prosent for innenlandstrafikken i forhold til 2008.

 • Tilgang til bil øker livskvaliteten for bevegelses-hemmede

  Bevegelseshemmede som er bilførere er mer aktive utenfor hjemmet og får i større grad tilfredsstilt sitt transportbehov enn de som ikke har tilgang til bil.

 • Stadig flere bilister kjører alene

  Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene i Norge viser at bilbelegget gradvis er redusert siden 1985.

 • Transportløsninger for eldre i distriktene

  I løpet av 20 – 30 år vil opp mot en fjerdedel av befolkningen være 67 år eller eldre. Dette stiller nye krav til transportsystemet. Denne rapporten viser hvilke tiltak som kan rettes inn mot eldres transportbehov i distriktene.

 • Foreldre prioriterer barnas transportbehov

  Foreldrene vil skjerme barnas fritidsaktiviteter dersom bilbruken må reduseres på grunn av økte kostnader. Bytte til billigere bil, reise kortere og sjeldnere, redusere annet forbruk, og til og med skifte jobb eller flytte, er tilpasninger som foreldrene kan tenke seg i stedet.

 • Togpassasjerer: Reisetid er ikke dødtid

  Bare 10 prosent av de som reiser med tog synes reisetiden er bortkastet. Resten bruker tiden til å arbeide, lese, nyte utsikten, snakke med sine medpassasjerer eller slappe av.

 • Veksten i reiseaktivitet mer enn fordoblet i 2007

  Veksten i folks reiseaktivitet var over dobbelt så stor i 2007 sammenliknet med året før. Det viser den årlige  rapporten om samferdselsstatistikk som utgis av Transportøkonomisk institutt.

Viser fra 91 til 100 av totalt 103 artikler

Utvidet info

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger