Du er her

Pendlerne skal høres

Tusenvis langpendler daglig til jobb i Osloområdet. Mange har en reisevei fram og tilbake på over 20 mil. Fram til midten av juni får over 20.000 av dem et brev i posten med oppfordring om å bli med på en stor spørreundersøkelse om hvordan de reiser, hvor ofte de reiser og hvor lang tid de bruker.

 - Resultatene skal brukes for å planlegge framtidens infrastruktur og kollektivtilbud, sier prosjektleder Øystein Engebretsen ved Transportøkonomisk institutt (TØI) som utfører undersøkelsen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket, Statens vegvesen og andre etater.

Undersøkelsen konsentrerer seg om utvalgte kommuner i Østfold, Hedmark, Oppland, Vestfold (sør for Holmestrand) og Telemark.

Av de 27 kommunene, er det Moss og Fredrikstad som har flest pendlere inn til Oslo (se figur). Fra Moss er avstanden vel 60 kilometer og fra Fredrikstad vel 90 kilometer. Statistikken viser at mange er villige til å pendle 9-10 mil hver vei, og en del enda lengre. Mellom Oslo og Lillehammer er det 18 mil.

Tidligere undersøkelser utført av TØI viser at andelen av de yrkesaktive som pendler til Osloområdet, er høyest blant de som bor nær stasjonene.  Informasjonen fra pendlerne er viktig når man skal planlegge utbygginger av vei og jernbane på Østlandet.

Kunnskapen om langpendlerne er liten, sier Engebretsen. - Vi vet ikke hvordan de reiser til jobb eller hvor ofte de reiser. Vi vet at noen utfører en del av jobben underveis på toget og at mange kanskje har et hjemmekontor som de benytter deler av uken. Hvordan de organiserer arbeidsuken og hvilke samferdselstiltak som vil være viktige for dem, er også viktig informasjon.

Undersøkelsen sendes ut i posten, men selve besvarelsen skjer via Internett.  

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Øystein Engebretsen, Transportøkonomisk institutt, telefon 22 57 38 75.

Mer om langpendling til Osloområdet i TØI rapport 1057/2010.
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger