Du er her

Økt sykkelbruk til jobb blant ansatte i Oslo kommune

Halvparten av de ansatte i Oslo kommune bruker kollektivtransport til jobb. Noen flere bruker sykkel sammenliknet med i 2018. Andelen som kjører bil er den samme.

Dette viser en reisevaneundersøkelse blant kommunens ansatte gjennomført av TØI i mars 2023. Siden 2018 har Oslo kommune arbeidet med tiltak for å tilrettelegge for klima­venn­lige jobbreiser. Undersøkelsen er en del av dette arbeidet.

Selv om andelen som kjører bil til jobb er uendret, er utslippene fra arbeidsreisene likevel vesentlig lavere nå enn tidligere. Dette skyldes først og fremst elektrifisering av bilparken. Halvparten av de bilbaserte arbeidsreisene gjøres med elbil. I tillegg har økt bruk av hjemmekontor redusert antall arbeidsreiser.

Arbeidsplasser kan bidra med tiltak for redusert bilbruk

Tiltakene for å fremme klimavennlige jobbreiser har hatt en begrenset positiv effekt. Dette skyldes først og fremst at få arbeidsplasser har iverksatt slike tiltak, og at det er få som har iverksatt parkeringsrestriksjoner. Undersøkelsen viser at det er et potensial for redusert bilbruk om man innfører slike restriksjoner, blant annet fordi mange ansatte i dag har mulighet til å parkere bilen gratis på eller ved arbeidsplassen.

Om lag 12 000 av kommunens 54 000 ansatte svarte på undersøkelsen. En tilsvarende undersøkelse ble gjort i mars 2018. Prosjektet er gjennomført av Transport­økonomisk institutt, på oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune.

Figur: Slik reiser ansatte i Oslo kommune til jobb. Hovedtransportmiddel på forrige arbeidsreise. Prosent.

Rapport: Reisevaner blant ansatte i Oslo kommune. Status for 2023 og endringer siden 2018. TØI rapport 1964/2023. Forfattere: Ingunn Opheim Ellis, Vibeke Nenseth, Erik Bjørnson Lunke, Petter Christiansen

Tekst: Harald Aas, rådgiver

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger