Du er her

Forskningsprosjekt:

INCLUDE

Samfunnsvitenskapelig forskningssenter for miljøvennlig energi som skal utvikle kunnskap og løsninger for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn.

INCLUDE - INCLUsive Decarbonisation and Energy transition (2020-2027) er et samfunnsvitenskapelig forskningssenter for miljøvennlig energi, finansiert av Forskningsrådet.

Senteret skal utvikle kunnskap og løsninger for å realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn. Senteret skal arbeide ut fra hypotesen om at omstillingen til lavutslippssamfunnet blir mest effektiv – og samtidig sosialt inkluderende – hvis vi forstår betydningen av sosiale strukturer og aktører i ulike sektorer.

Derfor har INCLUDE med seg 23 såkalte brukerpartnere fra offentlig, privat og frivillig sektor, som vil ha stor påvirkning på valget av konkrete forskningsaktiviteter og i testingen av lovende løsninger. Dette skal oppnås gjennom inkluderende prosesser med blant annet kommuner, innbyggere og energiselskaper.

Prosjektet avsluttes i 2027.

Senteret ledes av UIO, og har med seg forskningspartnere UiT – Norges arktiske universitet, Fridtjof Nansens Institutt (FNI), TØI, CICERO, OsloMet, samt Durham University i Storbritannia.

Kontaktperson

Lars Böcker

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger