Du er her

Forskningsprosjekt:

Hybridflyt

Mobilitet i en ny hybridhverdag.

Formålet med dette prosjektet er å oppnå kunnskap om i hvilken grad bruk av hjemmekontor vil fortsette også i en post-koronatid og om mulige effekter av dette på fysiske arbeidsrelaterte reiser, bosetting og klimagassutslipp.

Prosjektet har følgende delmål:

  • Få kunnskap om utviklingen i bruk av hjemmekontor og arbeidsreiser etter pandemien (kort- og mellomlang sikt) og hva som kan forklare å eventuelle endringer i transportmiddelbruk og reisetid på arbeidsreisen
  • Få kunnskap om eventuelle sammenhenger mellom bruk av hjemmekontor og endringer i hhv arbeidsreiser og i bostedspreferanser.
  • Få kunnskap om eventuelle klimaeffekter av eventuell økt bruk av hjemmekontor
  • Syntetisere resultatene fra og sørge for at resultatene i prosjektet blir formidlet til andre kommuner, fylker og til nasjonale myndigheter.

Prosjektet bygger på et omfattende datasett fra Oslo og omegn i perioden 2019-2023.

Prosjektperiode: 2021-2024.

Det er Regionale forskningsfond Oslo og Bymiljøetaten i Oslo kommune som sammen finansierer prosjektet.

Kontaktperson

Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger