Du er her

Forskningsprosjekt:

Samkjøring på Vestlandet og i Trøndelag

Både Skyss og AtB tester nå ut om samkjøring kan være en integrert tjeneste i kollektivtilbudet i hver sine regioner.

Formålet med prosjektene å legge et grunnlag for å måle effekten på reisevaner av samkjøringstjenesten Nabogo.

Nabogo som er en app-basert peer-to-peer samkjøringstjeneste designet for å skape nye mobilitetstilbud på steder der offentlig transport er vanskelig å opprettholde på en økonomisk levedyktig måte eller kunne konkurrere med privatbil.

For å få kunnskap om effekter av en slik tjeneste, både på reisevaner, effektivitet, miljø/klima og livskvalitet, er det sentralt å få i gang forskning på temaet.

Prosjektperiode: 2023-.

TØI leder to prosjekter om samkjøring i hhv Aksøy og Øygarden og på Byneset i Trondheim. Førstnevnte er finansiert av Regionale forskningsfond Vestlandet og Skyss og sistnevnte av ATB.

Kontaktperson

Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger