Du er her

Forskningsprosjekt:

SUSTAIN

Bærekraftig og rettferdig transportpolitikk i mellomstore Norske byer.

SUSTAIN (2021-2025) er et samarbeidsprosjekt finansiert av Forskningsrådet om bærekraftig og rettferdig transportpolitikk i mellomstore Norske byer.

SUSTAIN tar utgangspunkt i et rammeverk bestående av tre sammenkoblede urbane styringsutfordringer: 

  1. Den romlige utfordringen - hvordan romlige forhold i byregioner påvirker politikkutforming og innbyggernes oppfatning av transportpolitikk
  2. Den nettverksutfordringen - hvordan lokale myndigheter samarbeider med offentlige og private aktører i utformingen av bærekraftig transportpolitikk
  3. Den kommunikative utfordringen - hvordan kommunikasjonsstrategier kan øke ansvarlighet og innbyggernes aksept for politiske tiltak

I prosjektet leder TØI en arbeidspakke fokusert på utfordring nr. 1, hvor det utføres tilgjengelighets- og bompengebyrde-beregninger, spørreundersøkelser og romlige og multivariate analyser av sammenhengene mellom tilgjengelighet, bompengebyrde, sosialøkonomisk status, reisevaner og sosial aksept av bilrestriktive tiltak.

Et viktig bidrag fra SUSTAIN er at det mot slutten av prosjektperioden skal utarbeides et kunnskapsgrunnlag – et veikart for rettferdig og klimavennlig transport i mellomstore byer.

Videre vil SUSTAIN gi innspill til organisering av fremtidig samarbeid for mellomstore byer inkludert barrierer og muligheter for flernivåstyring i omstilling til lavutslippssamfunnet. 

Prosjektet avsluttes i 2025.

Prosjektet ledes av CICERO, og har som samarbeidspartnere TØI, NORCE, UiO, Stavens Veivesen og kommunene/fylkene tilknyttet byregionene Ålesund, Haugesund, Grenland Tønsberg og Sandefjord.

Kontaktperson

Lars Böcker

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger