Du er her

Over 10 prosent har transportproblemer

Over 10 prosent av befolkningen har fysiske problemer som begrenser muligheten til å bevege seg utendørs eller bruke transportmidler. Det viser en analyse av data fra den landsomfattende reisevaneundersøkelsen (RVU) 2009.

Ni prosent oppgir at de har varige fysiske problemer som hindrer utfoldelsen, mens to prosent oppgir at problemene er av midlertidig art. Når de med varige problemer først reiser, er det først og fremst bil som brukes.

Kvinner og eldre har hyppigere varige fysiske problemer enn andre.

De som har varige fysiske problemer, foretar i snitt 2,48 reiser per dag, mens de som har midlertidige fysiske problemer foretar 3,17 reiser. De funksjonsfriske topper reiseaktiviteten med 3,36 reiser i snitt per dag.

Rapporten er laget på oppdrag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet.

Rapport:
Fysiske problemer med å bruke transportmidler. Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer. TØI rapport 1148/2011. Forfatter: Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger