Du er her

Vi flyr stadig mer i fritiden og mindre i jobb

Trenden er at vi flyr stadig mer i fritiden og mindre i jobb. Finanskrisen bidro til en nedgang i flytrafikken i 2009 på 5,4 prosent for utenlandstrafikken og 2,0 prosent for innenlandstrafikken i forhold til 2008.

Det viser Avinors reisevaneundersøkelse på fly som gjennomføres av Transportøkonomisk institutt.

Nedgangen i flytrafikken i 2009 kom etter flere år med sterk vekst, ikke minst i trafikken mellom Norge og utlandet. Det ble i 2009 foretatt 12,6 millioner enkeltreiser med fly innenlands og 14,7 millioner enkeltreiser mellom Norge og utlandet. Dette er på nivå med trafikken i 2007, da forrige reisevaneundersøkelse ble gjennomført.

Trafikken har imidlertid endret seg de siste par årene med fortsatt vekst i fritidsmarkedet og nedgang i forretningsmarkedet. Andelen fritidsreiser er nå 48 prosent innenriks (44 prosent i 2007) og 65 prosent for utenlandstrafikken (59 prosent i 2007).

Innenlands er SAS fortsatt største operatør med 49 prosent av markedet, mens Norwegian har 35 prosent og Widerøe 14 prosent. Mens SAS opplevde en trafikknedgang på 20 prosent mellom 2007 og 2009, økte Norwegian passasjer-tallet med 41 prosent.

Norwegian spiser seg stadig innpå SAS, og er nå jevnstore med SAS på de tre store relasjonene i Sør-Norge; Oslo-Bergen/Trondheim/ Stavanger.

På utenlandsrutene er Norwegian i ferd med å passere SAS. Norwegians markedsandel har økt fra 20 til 27 prosent de siste par årene, mens SAS har gått fra 34 til 30 prosent.

Lavkostselskaper står nå for nesten 40 prosent av flytrafikken mellom Norge og utlandet mot 34 prosent i 2007.
Amsterdam har gått forbi Kastrup som den største transferlufthavnen i utlandet.
 

Rapport:
Reisevaner på fly 2009. TØI rapport 1073/2010. Forfatter: Jon Martin Denstadli og Arne Rideng.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger