Du er her

Transportløsninger for eldre i distriktene

I løpet av 20 – 30 år vil opp mot en fjerdedel av befolkningen være 67 år eller eldre. Dette stiller nye krav til transportsystemet. Denne rapporten viser hvilke tiltak som kan rettes inn mot eldres transportbehov i distriktene.

De viktigste tiltakene kan oppsummeres i følgende punkter:

1. Forlenge bilkarrieren gjennom lokal kjørerett
2. Gjøre det lettere å kombinere bil og kollektivt
3. Skape trygghet/nærhet mellom bruker og operatør
4. Bedre tilpasning av avgangstider til eldres behov
5. Benker/hvileplasser på veg til butikk eller holdeplass
6. Hjelp til bæring/bringing av varer hjem – eller om bord
 

I tillegg til disse punktene er det viktig med  informasjon om alternative tilbud, informasjon om muligheter til økonomisk støtte  og informasjon om tilgjengelige informasjonskanaler. 

Rapport: 
Transportløsninger for eldre i distriktene. TØI-rapport 1043/2009. Forfatter(e): Randi Hjorthol, Frode Longva, Kåre H Skollerud og Liva Vågane

 


 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger