Du er her

Togpassasjerer: Reisetid er ikke dødtid

Bare 10 prosent av de som reiser med tog synes reisetiden er bortkastet. Resten bruker tiden til å arbeide, lese, nyte utsikten, snakke med sine medpassasjerer eller slappe av.

Det viser en stor undersøkelse utført av Transportøkonomisk institutt der 1200 togpassasjerer besvarte et spørreskjema om hvordan de vurderte togreisen.
 
Nye muligheter

– Kort reisetid er alltid blitt sett på som et sterkt konkurransefortrinn i tillegg til pris. Muligheten til å fylle reisetiden med produktivt arbeid, underholdning eller god avslapning, er i ferd med å redusere ulempen ved lang reisetid, sier forskningsleder Randi Hjorthol ved Transportøkonomisk institutt.

Økt komfort og nye teknologiske muligheter som bærbare PC, mobiltelefon og internettilkopling, gjør at reisetiden ikke vurderes som dødtid, men som ”aktivitetstid”.

– De transportmidlene som kan tilby gode muligheter for å gjøre reisetiden om til aktivitetstid, vil få et konkurransefortrinn framfor de som ikke kan tilby tilsvarende, sier Hjorthol. Hun mener muligheten til å utnytte reisetiden nå er i ferd med å endres raskt.

Aktive togpassasjerer

Undersøkelsen som er utført blant togpassasjerene viser at de bruker reisetiden på ulike måter. Kun 10 prosent vurder reisetiden som dødtid.

Mer enn halvparten av dem som er på arbeidsreise bruker tiden på toget til å arbeide. For dem som reiser i privat ærend er det sosiale aspektet ved reisen svært viktig. Hver tredje passasjer i denne gruppen sier de bruker mest tid på å snakke med andre passasjerer. Å være sammen på reisen blir en del av reisens kvalitet, og dette har en egenverdi.

De aller fleste, uansett om de reiser i jobb eller fritid, sier togreisen har et element av rekreasjon. Godt og vel 60 prosent bruker noe av tiden til å nyte utsikten eller kikke på sine medpassasjerer. Nesten hver tredje passasjer bruker deler av reisetiden til å slumre eller sove.

Togpassasjerer bruker også tid på å lese bøker, aviser eller blader, samt høre på radio og musikk. Dette har også et rekreativt element i seg, men fordrer en større grad av egeninnsats enn det å sove og se på utsikten.

Rapport: Bruk av reisetid ombord på toget. TØI rapport 983/2008. Av Randi Hjorthol; Mattias Gripsrud 
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger