Du er her

Stadig flere bilister kjører alene

Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene i Norge viser at bilbelegget gradvis er redusert siden 1985.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) fra 2005 viser at på 63 prosent av alle bilturene er føreren alene i bilen. På 25 prosent av reisene er det én passasjer, mens det på 11 prosent er to eller flere.
 
Det har vært en nedgang i bilbelegget i Norge, fra 1,66 pr. tur i 1985, til 1,54 i 2005. Samtidig har andelen som har tilgang på bil økt fra 84 prosent i 1985 til 87 prosent i 2005. Andelen som har tilgang på to eller flere biler har økt fra 25 til 39 prosent i samme periode.

Det er først og fremst på arbeidsreisene man reiser alene i bilen. Det er naturlig nok flere passasjerer på reiser som har som formål å hente eller bringe barn og andre. Bilbelegget varierer fra 1,14 på arbeidsreisene til 1,94 på følge- og omsorgsreisene. Belegget varierer lite etter hvor i landet bilføreren bor.

Rapporten er laget på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet og gir også eksempler på tiltak som kan øke belegget, for eksempel kjørefelt reservert for dem som er flere i bilen, økonomiske fordeler, parkeringstiltak eller organisering av kameratkjøring. Potensialet for å øke belegget er størst på arbeidsreisene, som er rutinemessige og har lavt belegg.

Rapport:
Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge. TØI-rapport 1050/2009. Forfatter: Liva Vågane
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger