Du er her

Siste nytt

 • Trafikkøkning på 3,8 prosent på bane i 2012

  Transportutviklingen for 2012 er nå ferdig analysert. Persontransportarbeidet økte mest på bane med 3,8 prosent mens godstransportarbeidet økte mest på veg med 5 prosent.

 • Konkurranse om miljøvennlig jobbreise engasjerte først og fremst de miljøbevisste

  Konkurransen mellom bedrifter i Hordaland for å få ansatte til å reise miljøvennlig til jobben, rekrutterte først og fremst de som allerede reiste kollektivt, gikk eller syklet.

 • Eldre ønsker seg bedre tilrettelegging

  Eldre i Kristiansand ønsker seg bedre vintervedlikehold, adskilte gang- og sykkelveier, biltrafikken bort fra de viktigste fotgjengerområdene, lavere fartsgrenser, bredere fortau, nedsenkede fortauskanter, flere benker og bedre belysning, særlig ved fotgjengerfelt. 

 • Vil du vite mer om arbeidsreisene i din bedrift?

  Mange bedrifter ønsker en god miljøprofil når det gjelder de ansattes arbeidsreiser. Dette krever kunnskap. TØI utfører reisevaneundersøkelser som kan hjelpe din bedrift i dette arbeidet.

 • Fakta om Ola og Karis reisevaner

  • Folk i byene bruker stadig mer kollektitransport til arbeid
  • Fire prosent av alle reisene i Norge går med sykkel
  • 35–45 år gamle menn rundt Oslo er de aller ivrigste bilistene
   

 • Nedgang i andelen bilreiser på Sør-Østlandet

  I Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene har andelen reiser som gjennomføres som bilfører gått ned i perioden 2005 til 2010. Dette har skjedd til tross for at antall biler i husholdningene har økt.

 • Sterk vekst i flytrafikken

  Flytrafikken vokser nå kraftig etter at finanskrisen bidro til nedgang i  2009.  Til og fra utlandet har veksten vært på 11,8 prosent per år de siste to årene. Innenlands har veksten i samme periode vært på 6,3 prosent.

 • Langpendlerne foretrekker tog

  Langpendlere innen intercitytriangelet foretrekker tog når de skal på jobb i Osloregionen. Det viser en ny undersøkelse.

 • Store utfordringer og stort handlingsrom i Oslo og Akershus

  Prognosene viser at Osloområdet (Oslo tettsted) kan få en befolkningsvekst på opp mot 380 000 innbyggere fram til 2030. Dersom man framskriver den urbane bosettingstrenden som har vært gjeldende fra 2005 til 2010, vil ikke dette gi mer enn ca 10 prosent økt biltrafikk. Dersom befolkningsøkningen fordeles likt med dagens bosettingsmønster, vil trafikkveksten bli vel 40 prosent, og hvis all bosetting skjer i tettsteder og nye bysentra i Akershus (utenom Oslo tettsted), vil trafikkveksten bli på ca 90 prosent.

 • Samfunnet endrer seg og vi reiser lengre

  Mellom 1985 og 2009 har befolkningen i Norge økt med 17 prosent, mens antall registerte biler har økt med nesten 50 prosent. I løpet av denne perioden har den daglige reiselengden økt fra 34 km til 42 km.

Viser fra 71 til 80 av totalt 97 artikler

Utvidet info

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger