Du er her

  • > Reisevaner og mobilitet
  • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) Utfordringer og løsninger - Brukerseminar 14. november

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) Utfordringer og løsninger - Brukerseminar 14. november

Sted: Transportøkonomisk institutt – CIENS Toppsenter,
Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo

Tid

Innleder

Tema

10.00

Randi Hjorthol, TØI

RVU - kort historikk

10.15

Ole Fredrik Ugland, TNS Gallup

RVU 2013 – status og kartløsning

11.00

Carsten Jensen, Danmarks

tekniske universitet

 

Transportvaneundersøkelsen i Danmark,

erfaringer med kontinuerlig undersøkelse

og kombinert datainnsamlingsmetode

11.45

Mats Wiklund, Trafikanalys,

Sverige

Den svenske resvaneundersökningen,

opplegg og gjennomføring

12.30

Lunsj

 

13.15

Liva Vågane, TØI

Utfordringer og veivalg: metode,

utvalgsstørrelse og tidsdimensjon

14.00

Jon Martin Denstadli, TØI

Hva skjer utenfor Skandinavia? Hva er

fremtidens RVU?

14.45

Randi Hjorthol, TØI

Oppsummering og avslutning

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger