Du er her

  • > Reisevaner og mobilitet
  • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) Utfordringer og løsninger - Brukerseminar 14. november

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) Utfordringer og løsninger - Brukerseminar 14. november

Sted: Transportøkonomisk institutt – CIENS Toppsenter,
Forskningsparken, Gaustadalleen 21, Oslo

Tid

Innleder

Tema

10.00

Randi Hjorthol, TØI

RVU - kort historikk

10.15

Ole Fredrik Ugland, TNS Gallup

RVU 2013 – status og kartløsning

11.00

Carsten Jensen, Danmarks

tekniske universitet

 

Transportvaneundersøkelsen i Danmark,

erfaringer med kontinuerlig undersøkelse

og kombinert datainnsamlingsmetode

11.45

Mats Wiklund, Trafikanalys,

Sverige

Den svenske resvaneundersökningen,

opplegg og gjennomføring

12.30

Lunsj

 

13.15

Liva Vågane, TØI

Utfordringer og veivalg: metode,

utvalgsstørrelse og tidsdimensjon

14.00

Jon Martin Denstadli, TØI

Hva skjer utenfor Skandinavia? Hva er

fremtidens RVU?

14.45

Randi Hjorthol, TØI

Oppsummering og avslutning

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger