Du er her

Vil du vite mer om arbeidsreisene i din bedrift?

Mange bedrifter ønsker en god miljøprofil når det gjelder de ansattes arbeidsreiser. Dette krever kunnskap. TØI utfører reisevaneundersøkelser som kan hjelpe din bedrift i dette arbeidet.

TØI har utviklet et eget nettbasert opplegg for kartlegging av arbeidsreiser som grunnlag for bedriftens mobilitetsplanlegging. Resultatene er nyttige blant annet i kontakt med lokale myndigheter og trafikkselskaper for endring og bedre tilpasning av kollektivtilbudet og sykkel- og gangveier i det aktuelle området.

Les mer her om hva TØI kan hjelpe deg med.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger