Du er her

Å komme seg ut og rundt – en begrenset frihet i eldre år

For eldre er det ikke er hvor ofte man er ute som påvirker livskvaliteten, men det å vite at man kan komme seg ut når man vil. Det er en av konklusjonene i doktorgradsavhandlingen til Susanne Nordbakke som forsvarte avhanlingen sin på Universitetet i Oslo 4. juni.

Susanne Nordbakke forsvarte sin doktorgradsavhandling i sosiologi 4. juni. Hun er ansatt som forsker ved TØI.

Vi tenker som regel ikke over hvilken enorm frihet det ligger i muligheten til å bevege seg fritt; når og hvor man vil. Når man blir eldre, begrenses ofte denne friheten.

I denne avhandlingen studeres sammenhengen mellom det å komme seg ut og velferd. Hva er det som påvirker muligheten til å komme seg ut og gjøre det man vil i eldre år?

Avhandlingen viser at det å ha førerkort/bil, god helse, god økonomi, å bo alene, å ha noen å gjøre aktiviteter sammen med, kvaliteten på kollektivtilbudet og det å bo i et urbant område, har betydning for både hvor ofte man deltar i aktiviteter utenfor hjemmet og i hvilken grad man opplever at man får deltatt i de aktivitetene man ønsker.

Avhandlingen viser også at eldre mennesker har svært ulike behov for aktiviteter utenfor hjemmet, og at det ikke er hvor ofte man er ute som påvirker livskvaliteten, men det å vite at man kan komme seg ut når man vil.

Studien finner at problemer med å bruke kollektivtransport ofte skyldes at man er dårlig til bens. For eksempel gjør bakker, få hvileplasser på vei til holdeplass, overganger som krever gange og ventetid, manglende vintervedlikehold, det vanskelig å bruke kollektivtranspor).  Mange av de som har bil bruker den for å kompensere for dårligere ben.

Studien viser at eldre kan klare seg relativt godt om de bor i by og om de bruker sin kunnskap om transportinfrastruktur og andre forhold aktivt for å komme seg dit de vil – selv om det kan være slitsomt og tidkrevende. Forutsetningen er imidlertid at de kan gå en kortere strekning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger