Du er her

Konkurranse om miljøvennlig jobbreise engasjerte først og fremst de miljøbevisste

Konkurransen mellom bedrifter i Hordaland for å få ansatte til å reise miljøvennlig til jobben, rekrutterte først og fremst de som allerede reiste kollektivt, gikk eller syklet.

Deltakerne i konkurransen PUST har mer miljøvennlige holdninger enn hva den jevne bergenser har.

Bergens Tidende inviterte vinteren 2013 bedrifter i Hordaland til å være med på konkurransen PUST for å bedre byluften i Bergen. Hensikten var å få flest mulig av de ansatte til å reise miljøvennlig til og fra jobb. Konkurransen foregikk mellom 4. februar og 22. mars.

Evalueringen som TØI har gjennomført viser at de som deltok kjørte i utgangspunktet mye mindre bil til jobb enn den jevne bergenser. Likevel var det sju prosent av de som deltok som klarte å gå over fra bil til å reise kollektivt, gå eller sykle.

I løpet av konkurranseperioden økte også belegget i bilene noe, dvs at flere reiste sammen. Samlet ga det en reduksjon i utslipp av CO2 på ca 15 prosent hos dem som deltok i konkurransen, samt reduksjon i avgasspartikler, nitrogenoksider og nitrogendioksid.

Deltakerne i PUST har også mer miljøvennlige verdier og holdninger enn hva den jevne bergenser har.

Rapport:
Pust – en konkurranse om å reise miljøvennlig til jobb TØI rapport 1275/2013. Forfattere: Randi Hjorthol, Liva Vågane, Jon Martin Denstadli, Rolf Hagman

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger