Du er her

Mange kjører bil til jobb på Linderud i Oslo

Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens på Linderud i Oslo bruker bil på arbeidsreisen, 10 prosent sykler eller går og resten bruker kollektive reisemåter.

Siemens er lokalisert på Linderud i Oslo.

Dette kommer fram i en ny rapport fra TØI hvor man har undersøkt reisevanene til arbeidsplasser i ytre bydeler med Siemens på Linderud som eksempel.

Siemens er lokalisert mellom Østre Aker vei og T-banen i Groruddalen på den andre siden. Begrunnelsen for å bruke bil er først og fremst knyttet til reisetid. De ansatte er bosatt i et stort geografisk område. For å kunne reise kollektivt må svært mange bytte underveis, noe som øker reisetiden.

Nesten halvparten sier at grunnen til at de bruker bil er at det kollektive tilbudet er for dårlig. Adkomsten med buss eller bane til bedriften kan bedres med bedre gangvei fra T-banen og flytting av busstopp.

Uansett tiltak som gjøres vil likevel en fjerdedel av de ansatte bruke bil til jobb, en del trenger det i jobben og andre bruker bilen til å følge barn til skole og barnehage.

Blant de som deltok i undersøkelsen var det 14 personer som hadde el-bil og 10 hadde hybridbil. Omtrent 30 prosent sier at de kan være interessert i å skaffe seg en el-bil og det ble etterlyst flere ladestasjoner/punkter.

Nesten 40 prosent av de som kjører bil kunne tenke seg å reise mer kollektivt. Dersom det ble realisert, ville man kunne spare ca 11 kg CO2 per uke per person.

Rapport:
Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/2013 Forfattere: Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger