Du er her

Arbeidsreiser til Fornebu

1000 ansatte ved Statoil på Fornebu har deltatt i en internettbasert spørreundersøkelse om hvordan de kommer til seg til jobb.

Over halvparten (56%) bruker bil, åtte prosent bruker Statoils egen buss, 18 prosent bruker rutebuss, 10 prosent tog og syv prosent sykler eller går. Andelen som sykler eller går øker på sommerhalvåret (til 23%).

Nesten 70 prosent av bilistene sier at den viktigste grunnen til å bruke bil er at det går raskt. Et skifte til kollektivtransport vil øke reisetiden for de ansatte betraktelig, ifølge deres egne anslag. Det er imidlertid 45 prosent av de som bruker bil som kunne tenke seg å reise kollektivt dersom tilbudet blir bedre. Dersom denne andelen gikk over til kollektivtransport, gang og sykling ville CO2-utslippet reduseres med 36 prosent. T-bane til Fornebu er sterkt ønsket.

Statoil er én blant flere store bedrifter som er lokalisert til Fornebu, i Bærum kommune. Undersøkelsen er en del av prosjektet Reisevaneendring i Oslo og Akershus. Analyser av sentrale trafikkutepunkter.

Rapport:
Arbeidsreiser til Fornebu. Eksempelet Statoil. Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud og Liva Vågane. TØI-rapport: 1320/2014

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger