Du er her

Reiser kollektivt, men ønsker å gå eller sykle mer

Hele 70 prosent av studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo oppgir at kollektivtransport er det viktigste transportmiddelet til jobb og studier. Over halvparten svarer at de kunne tenke seg en enda mer miljøvennlig reisemåte, nemlig å gå eller sykle.

De fleste studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo bruker kollektivtransport, men ønsker å gå og sykle mer. Foto: Harald Aas

Dette viser en undersøkelse av reisevanene til studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Blant de ansatte er det 23 prosent som oppgir at de kjører bil til universitetet mens tallet for studenter er fem prosent. Blant bilistene er det over 40 prosent som ønsker å reise mer kollektivt.

Generelt er både studenter og ansatte fornøyd med sin reise til universitetet, men de som går og sykler er mest fornøyd. Om lag 35 prosent svarer at de sykler ukentlig om sommeren, mens kun fem prosent sykler om vinteren.

Rapport:
Transportundersøkelse for Universitetet i Oslo.TØI rapport 1270/2013. Forfattere: Marianne Tranberg Bjørndal, Kjersti Nygaard og Tom Erik Julsrud
 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger