Du er her

Siste nytt

 • Store utfordringer og stort handlingsrom i Oslo og Akershus

  Prognosene viser at Osloområdet (Oslo tettsted) kan få en befolkningsvekst på opp mot 380 000 innbyggere fram til 2030. Dersom man framskriver den urbane bosettingstrenden som har vært gjeldende fra 2005 til 2010, vil ikke dette gi mer enn ca 10 prosent økt biltrafikk. Dersom befolkningsøkningen fordeles likt med dagens bosettingsmønster, vil trafikkveksten bli vel 40 prosent, og hvis all bosetting skjer i tettsteder og nye bysentra i Akershus (utenom Oslo tettsted), vil trafikkveksten bli på ca 90 prosent.

 • Samfunnet endrer seg og vi reiser lengre

  Mellom 1985 og 2009 har befolkningen i Norge økt med 17 prosent, mens antall registerte biler har økt med nesten 50 prosent. I løpet av denne perioden har den daglige reiselengden økt fra 34 km til 42 km.

 • Godt transporttilbud viktig for eldres velferd

  Nær 70 prosent av de eldre mener et godt transporttilbud er sentralt for livskvaliteten. Men TT-ordningen er relativt dårlig kjent, og et flertall av de som har TT-kort, synes ikke at det dekker reisebehovet.

 • Høy andel gående og syklende i Kongsberg

  Andelen som bruker sykkel til og fra jobb er dobbelt så høyt i Kongsberg som ellers i landet. Andelen som går og sykler til Teknologiparken har økt med 3-4 prosentpoeng siden 2008.

 • Kollektivtransport økte mer enn privatbil i 2010

  Transportarbeidet for kollektive transportmidler økte med 1,6 prosent i 2010. Veksten for personbil er beregnet til 1,0 prosent.
 • Vi bruker mindre bil og reiser mer kollektivt

  Vi reiser stadig mer, men andelen bilreiser (som fører) er redusert fra 54 prosent i 2005 til 52 prosent i 2009. Det er særlig på jobbreisene at vi er blitt mer miljøvennlige. Andelen som er bilførere på arbeidsreisen er redusert fra 65 prosent i 2005 til 61 prosent i 2009. Kollektivandelen har i samme periode økt fra 11 til 15 prosent. Det viser resultater fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 (RVU 2009).

 • Over 10 prosent har transportproblemer

  Over 10 prosent av befolkningen har fysiske problemer som begrenser muligheten til å bevege seg utendørs eller bruke transportmidler. Det viser en analyse av data fra den landsomfattende reisevaneundersøkelsen (RVU) 2009.

 • Pendlerne skal høres

  Tusenvis langpendler daglig til jobb i Osloområdet. Mange har en reisevei fram og tilbake på over 20 mil. Fram til midten av juni får over 20.000 av dem et brev i posten med oppfordring om å bli med på en stor spørreundersøkelse om hvordan de reiser, hvor ofte de reiser og hvor lang tid de bruker.

 • Transportstatistikk

  Finanskrisen og økonomisk usikkerhet påvirket transportsektoren i 2009. Veksten i persontransportarbeidet er beregnet til 0,8 prosent, mens det året før lå på 2,1 prosent.

 • Vi flyr stadig mer i fritiden og mindre i jobb

  Trenden er at vi flyr stadig mer i fritiden og mindre i jobb. Finanskrisen bidro til en nedgang i flytrafikken i 2009 på 5,4 prosent for utenlandstrafikken og 2,0 prosent for innenlandstrafikken i forhold til 2008.

Viser fra 81 til 90 av totalt 99 artikler

Utvidet info

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger