Du er her

Siste nytt

 • Fakta om Ola og Karis reisevaner

  • Folk i byene bruker stadig mer kollektitransport til arbeid
  • Fire prosent av alle reisene i Norge går med sykkel
  • 35–45 år gamle menn rundt Oslo er de aller ivrigste bilistene
   

 • Nedgang i andelen bilreiser på Sør-Østlandet

  I Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene har andelen reiser som gjennomføres som bilfører gått ned i perioden 2005 til 2010. Dette har skjedd til tross for at antall biler i husholdningene har økt.

 • Sterk vekst i flytrafikken

  Flytrafikken vokser nå kraftig etter at finanskrisen bidro til nedgang i  2009.  Til og fra utlandet har veksten vært på 11,8 prosent per år de siste to årene. Innenlands har veksten i samme periode vært på 6,3 prosent.

 • Langpendlerne foretrekker tog

  Langpendlere innen intercitytriangelet foretrekker tog når de skal på jobb i Osloregionen. Det viser en ny undersøkelse.

 • Store utfordringer og stort handlingsrom i Oslo og Akershus

  Prognosene viser at Osloområdet (Oslo tettsted) kan få en befolkningsvekst på opp mot 380 000 innbyggere fram til 2030. Dersom man framskriver den urbane bosettingstrenden som har vært gjeldende fra 2005 til 2010, vil ikke dette gi mer enn ca 10 prosent økt biltrafikk. Dersom befolkningsøkningen fordeles likt med dagens bosettingsmønster, vil trafikkveksten bli vel 40 prosent, og hvis all bosetting skjer i tettsteder og nye bysentra i Akershus (utenom Oslo tettsted), vil trafikkveksten bli på ca 90 prosent.

 • Samfunnet endrer seg og vi reiser lengre

  Mellom 1985 og 2009 har befolkningen i Norge økt med 17 prosent, mens antall registerte biler har økt med nesten 50 prosent. I løpet av denne perioden har den daglige reiselengden økt fra 34 km til 42 km.

 • Godt transporttilbud viktig for eldres velferd

  Nær 70 prosent av de eldre mener et godt transporttilbud er sentralt for livskvaliteten. Men TT-ordningen er relativt dårlig kjent, og et flertall av de som har TT-kort, synes ikke at det dekker reisebehovet.

 • Høy andel gående og syklende i Kongsberg

  Andelen som bruker sykkel til og fra jobb er dobbelt så høyt i Kongsberg som ellers i landet. Andelen som går og sykler til Teknologiparken har økt med 3-4 prosentpoeng siden 2008.

 • Kollektivtransport økte mer enn privatbil i 2010

  Transportarbeidet for kollektive transportmidler økte med 1,6 prosent i 2010. Veksten for personbil er beregnet til 1,0 prosent.
 • Vi bruker mindre bil og reiser mer kollektivt

  Vi reiser stadig mer, men andelen bilreiser (som fører) er redusert fra 54 prosent i 2005 til 52 prosent i 2009. Det er særlig på jobbreisene at vi er blitt mer miljøvennlige. Andelen som er bilførere på arbeidsreisen er redusert fra 65 prosent i 2005 til 61 prosent i 2009. Kollektivandelen har i samme periode økt fra 11 til 15 prosent. Det viser resultater fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 (RVU 2009).

Viser fra 81 til 90 av totalt 103 artikler

Utvidet info

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger