Du er her

Siste nytt

 • Godt transporttilbud viktig for eldres velferd

  Nær 70 prosent av de eldre mener et godt transporttilbud er sentralt for livskvaliteten. Men TT-ordningen er relativt dårlig kjent, og et flertall av de som har TT-kort, synes ikke at det dekker reisebehovet.

 • Høy andel gående og syklende i Kongsberg

  Andelen som bruker sykkel til og fra jobb er dobbelt så høyt i Kongsberg som ellers i landet. Andelen som går og sykler til Teknologiparken har økt med 3-4 prosentpoeng siden 2008.

 • Kollektivtransport økte mer enn privatbil i 2010

  Transportarbeidet for kollektive transportmidler økte med 1,6 prosent i 2010. Veksten for personbil er beregnet til 1,0 prosent.
 • Vi bruker mindre bil og reiser mer kollektivt

  Vi reiser stadig mer, men andelen bilreiser (som fører) er redusert fra 54 prosent i 2005 til 52 prosent i 2009. Det er særlig på jobbreisene at vi er blitt mer miljøvennlige. Andelen som er bilførere på arbeidsreisen er redusert fra 65 prosent i 2005 til 61 prosent i 2009. Kollektivandelen har i samme periode økt fra 11 til 15 prosent. Det viser resultater fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 (RVU 2009).

 • Over 10 prosent har transportproblemer

  Over 10 prosent av befolkningen har fysiske problemer som begrenser muligheten til å bevege seg utendørs eller bruke transportmidler. Det viser en analyse av data fra den landsomfattende reisevaneundersøkelsen (RVU) 2009.

 • Pendlerne skal høres

  Tusenvis langpendler daglig til jobb i Osloområdet. Mange har en reisevei fram og tilbake på over 20 mil. Fram til midten av juni får over 20.000 av dem et brev i posten med oppfordring om å bli med på en stor spørreundersøkelse om hvordan de reiser, hvor ofte de reiser og hvor lang tid de bruker.

 • Transportstatistikk

  Finanskrisen og økonomisk usikkerhet påvirket transportsektoren i 2009. Veksten i persontransportarbeidet er beregnet til 0,8 prosent, mens det året før lå på 2,1 prosent.

 • Vi flyr stadig mer i fritiden og mindre i jobb

  Trenden er at vi flyr stadig mer i fritiden og mindre i jobb. Finanskrisen bidro til en nedgang i flytrafikken i 2009 på 5,4 prosent for utenlandstrafikken og 2,0 prosent for innenlandstrafikken i forhold til 2008.

 • Tilgang til bil øker livskvaliteten for bevegelses-hemmede

  Bevegelseshemmede som er bilførere er mer aktive utenfor hjemmet og får i større grad tilfredsstilt sitt transportbehov enn de som ikke har tilgang til bil.

 • Stadig flere bilister kjører alene

  Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene i Norge viser at bilbelegget gradvis er redusert siden 1985.

Viser fra 81 til 90 av totalt 97 artikler

Utvidet info

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger