Du er her

Kollektivtransport økte mer enn privatbil i 2010

Transportarbeidet for kollektive transportmidler økte med 1,6 prosent i 2010. Veksten for personbil er beregnet til 1,0 prosent.

Det går fram av TØI-rapporten Transportytelser i Norge 1946-2010 som nå foreligger.

Veksten i persontransportarbeid for 2010 er beregnet til totalt 1,2 prosent, mot 0,7 prosent året før.

Vegsektoren (buss, bil og MC) har nå en markedsandel på 88 prosent av transportarbeidet, flyet utfører 6 prosent og bane (jernbane og sporveg) om lag 5 prosent. Den siste prosenten utføres av båt og ferge.

Målt i transportarbeid ble det en nedgang i godstransport på 1,7 prosent i 2010. Det var en kraftig nedgang for alle transportmidler, med unntak av veg som hadde en økning på 6,6 prosent.

Rapport:
Transportytelser i Norge 1946–2010 TØI rapport 1165/2011. Forfattere: Liva Vågane og Arne Rideng

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger