Du er her

Nedgang i andelen bilreiser på Sør-Østlandet

I Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene har andelen reiser som gjennomføres som bilfører gått ned i perioden 2005 til 2010. Dette har skjedd til tross for at antall biler i husholdningene har økt.

Folk på Sør-Østlandet bruker bilen på en mindre andel av reisene i 2010 enn i 2005.

På oppdrag fra Statens vegvesen Region sør har TØI undersøkt reisevaner blant befolkningen i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene.

Tendensen er at man i 2010 foretar litt færre reiser hver dag enn i 2005, men hver reise er tilgjengjeld litt lengre. Og til tross for at tilgangen til bil har økt, bruker man bilen på en lavere andel av reisene.

I Buskerudbyen (kommunene Drammen, Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier) har andelen av bilførerreiser sunket fra 59 til 52 prosent. Det har vært en tilsvarende økning, samlet sett, i andelen reiser til fots, med sykkel, som bilpassasjer og med kollektivtransport. Reisene har blitt lengre, både i distanse og tid.

Det er forskjeller mellom regionene. Buskerudbyen har høyest andel reiser til fots og med kollektivtransport, og lavest andel reiser som bilfører og med sykkel.
Vestfoldbyen (kommunene Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Stokke, Nøtterøy,og Tjøme) har høyest andel reiser med sykkel.

Grenlandsbyen (klommunene Porsgrunn Skien Siljan Bamble har lavest andel reiser med kollektivtransport, men likevel en økning i kollektivandelen og den største forbedringen i kollektivtilbudet.

Det er høyest andel reiser som bilfører og lavest andel reiser til fots utenom byregionene. Det er ikke store forskjeller mellom regionene når det gjelder andelen reiser som bilpassasjer.

Agderbyen (kommunene Risør Grimstad Arendal Tvedestrand Lillesand Birkenes Kristiansand og Vennesla) skiller seg ikke ut fra de andre regionene med hensyn til bilbruk.

Tønsberg og Kongsberg er de store sykkelbyene, hvor henholdsvis 11 og 10 prosent av alle reiser forgår med sykkel. Horten, Kristiansand og Sandefjord kommer på tredjeplass, med 8 prosent sykkelandel hver.
 

Rapporter (nummer, forfatter, tittel)

1215/2012 Inge Brechan, Liva Vågane Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009  
pdf document Hele rapporten
pdf document Sammendrag
1214/2012 Inge Brechan, Liva Vågane Reisevaneundersøkelse for Agderbyen 2009  
pdf document Hele rapporten
pdf document Sammendrag
1213/2012 Inge Brechan, Liva Vågane Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009  
pdf document Hele rapporten
pdf document Sammendrag
1212/2012 Inge Brechan, Liva Vågane Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009  
pdf document Hele rapporten
pdf document Sammendrag
1211/2012 Inge Brechan, Liva Vågane Reisevaneundersøkelse for Region sør 2009  
pdf document Hele rapporten
pdf document Sammendrag
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger